r עידכונים ממכון מאורות - נוסח תימן

עידכונים ממכון מאורות

13 פברואר
עידכונים ממכון מאורות
13/03/2020
מהי ה'רפואהמונעת' של נגע הקורונה הנלמדת מפרשת השבוע?  
מצורף מאמר נפלא באספקלריית הפרשה על נגע הקורונהמאת ראש המוסדות שליט"א מצו"ב מספר מאמרים – לקבוצת מאמרים וגליונות בלבד.שימו לב – תגובות הערות והארות על המאמרים והקונטרסים, ניתן לשלוח במייל חוזר למערכת, והם יועברו לכותבים בל"נ.כותבים המעוניינים לפרסם כתובת מייל לקבלת תגובות והארות, יש לציין זאת.
חשוב לדעת! המעוניינים לפרסם מאמרים במסגרת זו לשבת הקרובה, יש לשלוח את המאמרים עד ליום רביעי בצהרים באותו שבוע, לאחמ"כ אין התחייבות לפרסם באותו שבוע.
—————————————————————-

צפו כעת!במראות הוד ממעמד טקס חלוקת מלגותלאברכים ורבנים מחברי ספרים שנערך בעיר תל-אביבבמעמד מרנן ורבנן שליט"א
בשיתוף 'המאורות' – המרכז הרוחני ליהדות תימן
צפו כעת ולחצו כאן
*
טלו חלק בלקיחת ספרי תהלים – להצלת הכלל מנגיף הקורונה העולמי
כעת בקו המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן
נוטלים חלק ושותפות לישועת עם ישראל והעולם כולו
השרוי עתה בעת צרה ומצוקה לאמירת פרקי תהלים בקהל רב
חייגו כעת – 8416* שלוחה 8
בקרוב!
מיזם חדש בס"ד – אלפי מאזינים אומרים את 'פיטום הקטורת' יחדיו, אשר נודע בסגולותיו לישועת הכלל והפרט. אנא עקבו אחר הפרסומים.לפרטים צרו קשר עם המערכת.
כמו כן,
המעוניינים לארגן עצרות תפילה וזעקה לנוכח המצב הקשה, מתבקשים ליצור קשר עם מערכת 'המאורות' בדוא"ל:sm088302222@gmail.comאו בטל' – 1800-30-27-77

*
מצו"באמרה לפרשת השבוע – פרשת כי תשא תש"פמאת ראש המוסדותהרב יהורם יפת שליט"א
לחצו כעת כאן
*
מצו"בגליון 'משכן שילה' לפרשת כי תשא תש"פ
גליון משכן שילה לפרשת כי תשא תש"פ – להורדת העלון לחץ כאן
*
מצו"ב גליונות הנפלאים 'באמונתך' – 'וזכני לגדל'לפרשת כי תשא ה'תש"פ
מאמרים מעצימים – מרתק ומחזק
מפרי עטו של
הגאון רבי מיכאל זכריהו שליט"א
*
מצו"ב
מאמר שבועי בענייני דקדוקפרשת כי תשא ה'תש"פ
מאת ר' שלמה נגר הי"ו
על פי בעלי דקדוק ראשונים ואחרונים
תוך ציון מסורות העדות.
*
הופיע ויצא לאור ספר 'אכלו לחם ה'
חידושים וביאורים על אונקלוס ורש"י
ב' חלקים
על התורה ונ"ך
מאתהרב מנחם חגבישליט"א – אלעד
בספר זה, מלבד הביאורים שנתחדשו בתרגום, פעמים רבות מביא ראיות לגרסת התרגום אונקלוס שבתאג' להראות שהקורא תרגום בדפוסים הרגילים יכול לשבש את משמעות הכתוב. ובחלק השני של הנ"ך רק במקומות שקוראים את ההפטרות רואים הבדלים כי שם נשמרה הגרסא המדויקת.

ניתן להשיג אצל הרב המחבר שליט"א רח' פנחס בן יאיר 19 אלעד בטל' – 0533320930

*
מצו"בגליון בית זכריהפרשת כי תשא ה'תש"פבעריכת הרב מאיר זכריה שליט"א
בברכת שבת שלום ומבורך,מערכת המאורות
0