r תהלים - מדור כללי - נוסח תימן

תהלים – מדור כללי

23 ינואר

לקריאת תהלים מקדימים לכו נרננה לי"י וגו' ג' פסוקים ולסיום אומרים  ג' פסוקים שבסוף, ותחילתם, מי יתן מציון וגו'.


 


קטעים להאזנה!לימוד קריאה נכונה של פרקי תהלים בטעמי אמ"ת


בשילוב טקסט וקבצי שמע מאת מארי שלמה צדוק הי"ו


 


קבצים להאזנה מאת הרב יהודה גמליאל להאזנה בלבד!


פרקים: א – י / יא – יח / יט – כג / כד – כט / ל – לד / לה – לז / לח – מא / מב – מו / מז – נא / נב – נז / נח – סב / סג – סו / סז – עא / עב – עז / עח – פ / פא – פו / פז – צד / צה – קד / קה – קט / קי – קיח / קיט / קכ – קלז / קלח – קמב / קמג – קנ.


 


תהלים בטעמי אמ"ת – בניגון תימני עתיק – ר' י. חדאד הי"ו


 


מארי יוסף עמר


 


תיקון הכללי – הרב יהודה גמליאל


 


תיקון כללי – ר' אהרון עמרם  מזמור מכתם לדוד


 


"מתמנה" – מזמור קי"ט בתהלים – ר' אהרון עמרם


  


קניות > תקליטוריםאהרון עמרם  /  תיקון הכללי


הרב יהודה גמליאל


הרב זכריה יצחק


 


קניות > ספרי תהליםתהלים – הוצאת פעולת צדיק


מוגה ומדוייק היטב עם רווחים באמצע השורות כפי מסורת הקדמונים, כולל חלק הדקדוק למהרי"ץ.


גדול


כיס


 


תהלים – הוצאת נוסח תימן


כולל תפילות, בקשות ומנחה וערבית בלדי ושאמי.


קטן – כריכה קשה


קטן- כריכה רכה


גדול


 


תהלים נאוה תהילה


פירושים מרבותינו מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א. 2 כרכים.


 


תהלים – הוצאת תורת אבות


 


תהלים – עם מבחר מדרשי חז"ל


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0