חדשות

יוני 5, 2020

המובא בדויאן לרבי שלום שבזי זיע"א בביצוע של הזמר אייל דעוס...

יוני 4, 2020

עונג שבת ממש. לחץ כאן

יוני 3, 2020

יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו – לחץ כאן

גיליון גנזי מלכים פרשיות בהעלותך – שלח ה'תש"פ // חדש! עיצוב...

יוני 2, 2020

לחודש סיון – לחץ כאן

אתר מסורת

באתר מסורת ניתן להאזין להרה"ג יהודה גמליאל שליט"א קטעי תורה והפטרה, נביאים וכתובים, תפילות סדר השנה, שירים

קרא עוד

חדש על המדף

מבצע החודש
סט ספרי עריכת שלחן

סט הלכות כולל 13 כרכים

אודות נוסח תימן

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל כולל תצוגות קבע ופעילויות ייחודיות להפצה ושימור המורשת
של יהדות תימן באמצעות אוספים ומוצגים נדירים, אותנטיים וייחודים. עוד ניתן ללמוד את עולם הרוח
העשיר של יהודי תימן באמצעות שולחן אינטראקטיבי ייחודי.

pic
0