חדשות

מרץ 1, 2021

במקום שהיה גר בו, היתה שכונה של ישמעאלים שאסור לאיש זר...

פברואר 28, 2021

מוגש לפניכם פירוש כסף צרוף לפרשת כי תשא, פירוש זה הוא...

אתר מסורת

באתר מסורת ניתן להאזין להרה"ג יהודה גמליאל שליט"א קטעי תורה והפטרה, נביאים וכתובים, תפילות סדר השנה, שירים

קרא עוד

חדש על המדף

מבצע החודש
שיר השירים, משלי וקהלת
עד פסח תשפ"א

עם פירוש מחכם תימני

אודות נוסח תימן

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל כולל תצוגות קבע ופעילויות ייחודיות להפצה ושימור המורשת
של יהדות תימן באמצעות אוספים ומוצגים נדירים, אותנטיים וייחודים. עוד ניתן ללמוד את עולם הרוח
העשיר של יהודי תימן באמצעות שולחן אינטראקטיבי ייחודי.

0