ארחות הלכה

ברכת האילנות

מאמר מקיף בעניינא דיומא בענין ברכת האילנות משולחן מערכת הלכה ומסורה. מתוך קובץ הלכה ומסורה החדש, [י"ג]

מלאכת חול המועד דאורייתא או דרבנן

מאמר מקיף בעניינא דיומא בענין שיטת מרן בדין מלאכת חול המועד דאורייתא או דרבנן. מאת הרה"ג רבי יצחק קרואני...

ברכת המוציא על השלימה ואכילת שני כזיתים

מאמר מקיף בעניינא דיומא בענין ברכת המוציא על השלימה, וענין אכילת שני כזיתים למנהג תימן. מאת הרה"ג רבי יצחק...

בדין השתמשות במוקצה ביו"ט

מאמר בעניינא דיומא בענין שיטת מרן בדין השתמשות במוקצה ביו"ט מאת הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א. מתוך קובץ...

חג השבועות

מאמר מוסר בענין חג השבועות הבעל"ט מהות החג, ועבודת ההכנה ליום קדוש זה. מאת מפעל ארחות הלכה.

שינויי מזג האויר

מאמר מחשבה והתבוננות ע"ד המוסר בענין שינויי מזג האויר הקיצוניים שעוברים עלינו בימים אלו ובכלל בשנים האחרונות.

בגדר עניית הללויה בקירוי ההלל

מאמר מקיף בגדר עניית הללויה בקירוי ההלל, מאת הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א, רב ק"ק שתילי זיתים –אחוזת ברכפלד...

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש

הלכות ומנהגים – לימי ראש חודש. מוגש בזה לציבור הלכות ומנהגים, לימי ראש חודש מתוך הלכה ומסורה קובץ ט'...

חוברת תשרי התשע"ג – (י"א)

לעיון והורדה לחץ כאן

הלכות חנוכה

הלכות חנוכה מתוך "הלכה ומסורה" ערוכים בצורה ברורה ומורחבת עפ"י מנהגי ק"ק תימן יע"א.

הלכה ומסורה טבת- שבט התשע"ג

בסייעתא דשמיא לקראת תעניות עשירי בטבת [ותענית אסתר, ושובבי"ם ת"ת] הלכות תעניות מחוברת הלכה ומסורה טבת- שבט התשע"ג, קובץ...

הלכות פורים

הלכות ומנהגים כמנהג ק"ק תימן יע"א על הלכות פורים וד' פרשיות [חודש אדר] בצורה נרחבת ומבוארת, עם דגש נרחב...

בענין ברכת בורא מאורי האש קודם קריאת המגילה

מאת: הרה"ג רבי יצחק קרואני שליט"א, דיון מקיף בענין ברכת בורא מאורי האש קודם קריאת המגילה. מתוך "הלכה ומסורה".

משנכנס אדר מרבין בשמחה

מאמר מתוך הלכה ומסורה, כדי להבין כוונת מאמר חז"ל (תענית כט.) משנכנס אדר מרבין בשמחה, יש להתבונן מהי השמחה...

בענין קריאת המגילה מיושב

מאמר מקיף בענין קריאת המגילה מיושב.עם התייחסות לכל גדולי הראשונים וניתוח דבריהם. מתוך "הלכה ומסורה". מאת: הרב הגאון רבי...

אין מערבין שמחה בשמחה

מאמר נרחב בענין אין מערבין שמחה בשמחה- טעם איסור נישואין במועד. מאת: הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א -...

מוריד הגשם בימות החמה

בערב פסח אנו פוסקים מלומר משיב הרוח ומוריד הגשם-- מה הדין בטועה בהזכרת גשמים במקום מוריד הטל, האם יכול...

ברכת המזון במוצ"ש כשחל ר"ח ביום א'

שאלה: ר"ח שחל להיות ביום ראשון, מה דין מי שאכל סעודה שלישית בשבת מבעוד יום ומברך ברכת המזון אם...

0