שרש המנהג

שרש המנהג – 13

גליון מס' 13

עיון המנהג

תמיד ידעת את המנהג, כעת תוכל לדעת את המקור!

עיון המנהג – גליון ב'

לאור הביקוש הרב והצלחה גדולה, מהוצאת "עיון המנהג" גליון א' בלימוד "הגבהת ספר תורה" מרחבי הארץ. הננו לבשר שבשעה...

כינוס לקראת יום הדין

מראות קודש בכינוס לקראת יום הדין אשר נערך בהיכל הכולל סניף אלעד, ביום שישי כ' אלול התשע"ה

הג"ר עזרא מחפוד שליט"א – הארבה ומסורת תימן

לצפייה במאמר לחץ על התמונה…

פסק דין בפירמידה שהסתבכה

ראובן מפיץ מוצרי קוסמטיקה של חברה מסויימת בשיטת הפירמידה. דהיינו שכל קונה נעשה למפיץ - מוכר. וקונה חדש מביא...

שרש המנהג – 2

גליון מס' 2

שרש המנהג – 5

גליון מס' 5

שרש המנהג – 6

גליון מס' 6

בענין ש"ץ שאינו נשוי

לצפיה במאמר לחץ על התמונה…

שרש המנהג – 9

גליון מס' 9

שרש המנהג – 10

גליון מס' 10

שרש המנהג – 11

גליון מס' 11

מנהג תימן בקרית שמע

מנהג אבותינו ק"ק תימן, כי לאחר שכל הקהל מסיים לומר את קרית שמע, מחכים הקהל כי הגדול שבציבור יפתח...

חידושים לפסח – הגר"ש מנצורה זצ"ל

לצפייה במאמר לחץ על התמונה…

הקובץ הנפלא "נחלת אבות" גליון ד'

בשעה טובה ומוצלחת זכינו ויצא לאור עולם הקובץ הנפלא "נחלת אבות" גליון ד' קובץ מיוחד במינו, תורה מפוארה בכלי מפואר. המעוניינים להפיץ...

בענין קול בקידושין – דין ודברים בין חכמי תימן

לפנינו דין ודברים הלכתי בין חכמי תימן, בענין מעשה שאירע בעיר צ'אהרה...

בענין קול בקידושין – דין ודברים בין חכמי תימן

לפנינו דין ודברים הלכתי בין חכמי תימן, בענין מעשה שאירע בעיר צ'אהרה...

0