שרש המנהג

בעניין פסוקי השכיבינו

הג"ר יפת טיירי שליט"א בענין זורע בשבת ובשמיטה

לצפייה במאמר לחץ על התמונה…

מכתב מהג"ר אברהם שחב זצ"ל

הגאון רבי אברהם שחב זצ"ל היה רבה של תנעם בין השנים תרע"ח-תרפ"ד. נולד בשנת תרל"ג, את ראשית לימודו קיבל...

בקרוב קובץ נחלת אבות גליון ה'

זמן אחרון למעוניינים לקנות מזכרת נצח לע"נ, לרפואה ולהצלחה בקובץ נחלת אבות גליון ה', שיצ"ל אי"ה בחודש תשרי הבא...

המתמיד – הצדיק ר' סאלם ב"ר עואץ זכריה זצ"ל

מעשה אבות - מעשי הוד מדרכי אבותינו הקדושים אהבת התורה ויראת שמים אשר יקדה בליבם.

מודעה – נחלת אבות

שמחים אנו לבשר לכל בני התורה דק"ק תימן יע"א, לומדי ההלכה והמנהג, על האור הגדול שיצא להאיר את עיני...

הודעה חשובה – נחלת אבות

להגדלה לחץ על התמונה…

מעלת כתיבת חידו"ת

מעלת כתיבת חידו''ת - במשנתם של חכמי תימן

טעמים לחג הסוכות – אחד מחכמי דמאר

לחץ על התמונה לצפייה במאמר…

לחתוך הבשר קודם המליחה

בעניין המנהג לחתוך הבשר לחתיכות קטנות קודם המליחה מאת הגאון רבי ברוך עוקשי שליט"א לקריאת המאמר המובא כאן -...

בענין סוכת פרגולה

עמדתי ואתבונן בענין הפרגולות המצוי כהיום, שעושין פרגולות במרפסות, העשויים מקורות עץ ועליהם נסרים הרחבים כשלשה או ארבעה ס"מ,...

ברכת לישב בסוכה באוכל בעמידה

לצפייה במאמר לחץ על התמונה…

חמאה של נוכרים בפסח

חמאה של גוים הנעשית בכלי חמץ, מה דינה? מה נעשה עם היונק משדי אמו שחיותו תלויה באמו? ואם נתבשלה בקדרה שאינה...

מנהג אכילת הג'עלה

אין קידוש אלא במקום סעודה סימוכין למנהג אכילת הגעלה קודם הסעודה

נחלת אבות גליון ד' – ניסן התשע"ה

הקובץ כולל מגוון מדורים, בהם גנוזות מכתבי יד קדשם של חכמי ומאורי יהדות תימן זיע"א אשר רואים אור עולם...

עלון שרש המנהג כסלו-טבת

לצפייה בעלון המלא לחץ על התמונה…

0