שתילי זתים

הודעה משמחת

שמחים אנו להודיע לציבור הקדוש שבמהלך שבוע זה יצא ספר שתילי זתים כרך עשירי על הלכות חנוכה ופורים. בכרך זה...

עלון שתילי זתים – כסלו

על התשועות קיצור הלכות ומנהגים טעם למה סידר הרמב"ם את הלכות ההלל דוקא בהלכות חנוכה

עלון שתילי זתים – כסלו

על התשועות קיצור הלכות ומנהגים טעם למה סידר הרמב"ם את הלכות ההלל דוקא בהלכות חנוכה

שתילי זתים – הלכות חנוכה ופורים

שמחים אנו להודיע לציבור הקדוש יצא ספר שתילי זתים כרך עשירי על הלכות חנוכה ופורים. בכרך זה הוספנו ספר...

הכרך העשירי של ספר שתילי זתים השלם

הכרך העשירי של ספר שתילי זתים השלם על הלכות סוכה וארבעת המינים נמצא על מכבש הדפוס ואתם מוזמנים להיות שותפים...

הכרך העשירי

הכרך העשירי של ספר שתילי זתים על הלכות סוכה וארבעת המינים

הזדמנות של פעם בחיים

זוהי הזדמנות של פעם בחיים להיות שותף להחזקת תורה ולקבל תשואה של 100 אחוזים עבור ההשקעה.

זהירות בהזמנת אורחים ביו"ט ובחוה"מ

היתר בישול ביו"ט לצורך אוכל נפש הוא רק ליהודי ולא לגוי. וא"כ כיצד מותר להזמין לחג מחללי שבת שדינם...

שיעור בימים אילו ימי החופש רבים ההולכים לים או למעיין לבריכה

בימים אילו ימי בין הזמנים, רבים ההולכים לים או למעיין, לנוח קמעה.היום כבר התעוררו כמה ספיקות בענין, הים נעשה...

הלכות הנהגת הבוקר

הלכות הנהגת הבוקר מוגשות לפניכם לצפייה כחלק מהפרוייקט של נוסח תימן בשיתוף מכון שתילי זתים, להעלאתם של כל ספרי...

שתילי זתים חלק תשיעי מהדורה מיוחדת

בעז"ה לפני חג ר"ה יצא מהדורה מיוחדת של ספר שתילי זתים השלם על הלכות סוכה ולולב. פרטים בקרוב.

שתילי זתים חלק תשיעי מהדורה מיוחדת

היום ניתן יהיה להשיג את חלק תשיעי של ספר שתילי זתים.

הלכות בציעת הפת ושאר ברכות – שתילי זתים

מוגשות לפניכם לצפייה כחלק מהפרוייקט של נוסח תימן בשיתוף מכון שתילי זתים, להעלאתם של כל ספרי שתילי זתים עם...

הלכות סוכה ולולב – שתילי זתים

מוגשות לפניכם לצפייה כחלק מהפרוייקט של נוסח תימן בשיתוף מכון שתילי זתים, להעלאתם של כל ספרי שתילי זתים עם...

סימן תרצג פורים שחל במוצ"ש

בעזה"י ספר שתילי זתים חלק תשיעי על הלכות סוכה וארבעת המינים חנוכה ופורים, נמצא לקראת סיומו. ואנו תקוה שיראה...

הודעה רבא לאורייתא

מכון שתילי זתים השלם הודעה רבא לאורייתא ספר שתילי זתים השלם עם הפירושים זית רענן וסביב לשולחנך על הלכות סוכה וארבעת...

ספר קיצור הלכות חדש

ספר קיצור הלכות חדש עומד לראות אור בהוצאת מכון שתילי זתים

הלכות נשיאת כפיים

כחלק מהפרוייקט הענק שבו יעלו לרשת ע"י אתר "נוסח תימן" כל ספרי שתילי זיתים מועלים כעת לראשונה הלכות נשיאת...

0