לימוד תפילה ושירה

טקס הלבשת החתן

לחץ כאןהלבשת החתן החשוב ר' גרשון שרעבי הי"ו ע"י הרה"ג פנחס קורח שליט"א והרה"ג חננאל שררה שליט"א שנת תשס"ה.

קרא תרגום ותפסיר

לחץ כאןהקריאה והמצגת מאת שמואל גולני הי"ו מארצות הברית אשר יגע בכוחות עצמו לשינון קריאת התורה קרא תרגום ותפסיר.צוות...

קינות לט"ב – שרעב

לחץ כאןמאת דורון משולם שרעבי הי"ו מארצות הברית, מוקדש לעילוי נשמת אביו אפרים בן נסים ז"ל נלב"ע ר"ח מרחשון...

קינה ספר אמרי שפר

 לחץ כאןהמצגת בעריכת יאיר חדד הי"ו, מאת תימני אורגינל

פיוט המבדיל בין קדש לחול – שרעבי

לחץ כאןהרב שלמה תעיזי בנו של מורי יחיא תעיזי בביקור בנ.י בבית הרב טל חנינה . הובא לאתר ע"י...

היגוי ה"קדיש"

תהלים פרק קמח

לחץ כאןמנהג קהילות תימן שכל פסוקי דזמרה אומרים כל הקהל כאחד בקול רם בנחת ובנעימה, ולא במרוצה. ומובא בהלכה...

אל ה' ויאר לנו

לחץ כאןלכל מבקרי אתר נוסח תימן ה' עליהם יחיו "ברכת שבוע טוב" שלוחה ממני אליכם אחים יקרים,  בצירוף מקבץ...

הילד הנעים נתנאל רוני נ"י

  לצפייה בחלון נפרד לחץ כאן מצ"ב קטע וידאו של הילד הנעים נתנאל רוני נ"י בן 5 מחיפה, בקריאת...

הקלטה משנת ה'תשכ"ו

וידאו הקלטה לפני 46 שנה – ה'תשכ"ו: אופן טעמי המקרא על פי מסורת ק"ק תימן, וכן קטעי הדגמה לאופן...

אמירת "ויושע" בכותל המערבי

התקיים במניין האשמורות בימי חודש אלו לחץ כאן

מזמור בתהלים "ברכי נפשי"

בשילוב תמונות לכל פסוק ופסוק, הקריאת מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א לחץ כאן

מזמור בתהלים "ברכי נפשי"

בשילוב תמונות לכל פסוק ופסוק, הקריאת מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א לחץ כאן

"הושענות"

ליל הושענה רבה בבית כנסת "אור הנר" בבני ברק לחץ כאן

ברכת כהנים בכותל המערבי

לחץ כאן

פרקי תהילים

מאת ה"ה יאיר חדד הי"ו מנהל אתר תימני אורגינל לדוד ה' אורי ישעי תפלה לדוד שמעה יי צדק השמים מספרים

ליל תשעה באב בכותל המערבי

לחץ כאן הוקלט בשנת ה'תשס"ה

0