ארכיון חדשות-1

רבני תימן נגד 'התימנה'

רבני ראש העין ובראשם המרא דאתרא הגאון הרב עזריה בסיס שליט"א, יצאו ב'קריאת קודש' נגד מופע "התימנה" המתקיים ע"י...

דברי התעוררות

דברי התעוררות ליום הכיפורים הבעל''ט מאת הגאון רבי שלמה קורח שליט''א... 24/9/2012

למען נחדל מעושק ידינו [מתוך תפילת נעילה]

הלכות גניבה וגזילה - לפי שאין יום הכיפורים מכפר על הגזל ועל עברות שבין אדם לחברו עד שירצה את...

קטעי פיוטים ותפילות ליום כיפור

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א לך אלי תשוקתי, שמע קולי, יראים שלחוני, כל נדרי, ואני ברוב חסדך - נצ'ד...

קונטריס האתרוג התימני, להורדה!

חקרי הלכה ובירורי סוגיות, ראיות חזקות והוכחות עצומות, כי בזמנינו רק האתרוג התימני הוא הכשר לכולי עלמא וללא שום...

"האתרוג שלי"

תמונות של אתרוגים מגולשי נוסח תימן - המעוניינים שתמונות אתרוגיהם יופיעו כאן נא לשלוח לכתובת nosachteiman@gmail.com

ששי לפרשת האזינו

המנהג בקרב קהילות יהודי תימן יע"א שבשבת פרשת 'האזינו' עולים לקריאת 'ששי' כל הילדים אף הקטני קטנים. לפניכם קריאת...

פרפראות לחג הסוכות

סיפר הגאון רבי שלמה קורח שליט"א מעשה מעניין וזה לשונו, זכורני כשנסעתי לישיבת מו"ר הגאון רבי אהרן קוטלר זלה"ה,...

קריאת התורה וההפטרה לשני הימים

הקריאות וההפטריות ליום טוב ראשון ושני של ראש השנה, קרא ותרגום - אודיו וטקסט, מאת הרה"ג יהודה גמליאל הי"ו....

43 דקות של מוזיקה לימים נוראים להאזנה בלבד

מבחר שירים לך אלי, ה' שמעתי שמעך, אבינו מלכנו, ישקף אלהים, אשרי העם ועוד... ניתן לרכוש את הדיסקים במדור...

דיסקים לרכישה

מאת: אהרון עמרם, איתמר מדינה, ארז יחיאל , בנימין נחום , הרב יעקב מזרחי, מנחם דהרי... 18/9/2012

מודעה לגבאי בית הכנסת לימים נוראים והחגים תשע"ג

מיוחד לקראת כל חודש תשרי הבעל"ט, יש למלאות את הזמני התפילות הלימוד וקריאת ספר קהלת וכו', מצורף קובץ וורד...

תפילות יום כיפור מאת הרב יעקב מזרחי

לך אלי, שמע קולי, יראים שלחוני, וידוי יום הכיפורים, ובכן מה נהדר כהן גדול, שיחת הקדמה לסדר עבודה ועוד...20/9/2012

סיקור טכס הכנסת ספר תורה ע"ש מורי צאלח יחיא צדוק, רה"ע

ברוב עם והדר, בשמחת תורה אמיתית לאורך כל מסלול הטכס ו"הילולה דצדיקיא" ובמעמד מרומם, נשגב וקדוש אשר הסתיים ב"מעמד...

חדש באתר! קטע גמרא קידושין-עא-עמוד-ב

מאת הרה"ג יעקב מועלם שליט"א רב בעיר רחובות בקריאה המקורית של ק"ק תימן, כולל טקסט הגמרא, ניתן לעקוב אחר...

עלון האיחוד – בתי הוראה

בהלל והודאה להשי"ת הננו להביא לידיעת צבור בני התורה והקהל הקדוש די בכל אתר ואתר על קיומם של בתי...

עלון שתילי זתים חודש תשרי

מהות בקשת סליחה, פנינים לחג סוכות, אין מוחלין לאדם אלא בפניו מתורת בעל מדרש חמדת ימים, ועוד... 21/9/2012

ברוך דיין האמת

בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של הצדקת שנזדככה בייסורים מרת רומיה יצחק ע"ה אמו של הרה"ג...

0