ארכיון חדשות-1

מפטיר, כמה פיסוקים?

המנהג הקדמון בתימן היה שבסוף כל חומש קורא המפטיר חמישה פסוקים. יש לנו עדות על מנהג זה בתימן מלפני...

מתימן לישראל

מאמרים ומחקרים במורשת יהדות תימן במכלול נושאים, כגון: תרבות, לשון, ספרות וחינוך, ממיטב החוקרים. עורכת: ד"ר אסתר קאפח.

קיץ המזבח לפרשת וירא

מתוך תאג' "אוצרות תימן"

סגולת ישראל

מאת: הרה"ג ישראל בן שלמה הכהן זצוק"ל. צילום כתב יד, כרך ראשון הכולל: פירוש על ספרי בראשית ושמות על דרך הקבלה וספר האילן.

הלכות ברכת הגשמים עם סדר הברכה

הלכות ברכת הגשמים עם סדר הברכה, מוגש בזה לציבור בפרסום ראשון! ניתן להדפיס במדפסת ביתית, ולהשתמש לזיכוי הרבים מאת...

הכלב הדתי

בתימן היה יהודי עשיר ולו שכן ערבי. תמיד היו מתווכחים על ענינים שונים, גם עניני דת. הערבי היה אומר...

הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

24/10/2017 כל ההקלטות

פרשת לך לך

פעולת צדיק

3 כרכים. מאת: הרה"ג משה רצאבי שליט"א. שאלות ותשובות למהרי"ץ זצוק"ל, ערוך ומוגה ע"פ כתי"ק, ועוד מעלות רבות, ובתוספת ביאורים חידושים...

עב הענן

מאת: הרב יניב דהרי שליט"א לקט דברים הנובעים מהתבוננות בפסוקי התורה ודברי חז"ל סובבים ע"פ סדר פרשות התורה ונלווה אליו...

הכתובה המזוייפת

האיש מנחם מוכר לאנשי הכפרים ונאמן להם, היה פותח ספר ונותן תרופות וכו'. הוא עשה אסיפה לאנשי הכפר, ואמר...

קונטריס עצי עולה

מאת: הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א. בירור דינם של עלי עץ הקאת לעניין ערלה, תרומות ומעשרות ושמיטה. כולל פסקים והוראות כלליות בדיני שמיטה...

קליפ פרשת השבוע

בית נחמיה כיס

מאת: הרה"ג נחמיה כועי שליט"א. כולל בתוכו סדר לוית המת וההספד, בית העלמין, קדיש והשכבה וכו'. לימוד בשבעה ביום השלושים...

היתום שאביו חי

מעשה ביהודי שעזב אשתו ובנו בתימן. ונסע לארץ ישראל. לאחר שנסע מתה האשה ונשאר הבן. המוסלמים טענו שהוא יתום,...

ברכת הודאת הגשמים ונוסחתה

מאמר מקיף בענין ברכת הודאת הגשמים ונוסחתה... איתא בגמרא (ברכות נט:) על הגשמים כו' ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך,והאמר...

מטוב יוסף

מאמרים ומחקרים במורשת יהדות תימן במכלול נושאים, ממיטב החוקרים. ספר זה הוא ספר היובל לכבוד פרופסור יוסף טובי. ערכו: אילת אטינגר...

קובץ הלכה ומסורה כב

ניתן להשיג בחנות - את הקובץ החשוב הלכה ומסורה - כב - בענייני תפלה מלא תוכן כקודמיו בנושאים מגוונים. מוקדש לזכרו של...

0