ארכיון חדשות-1

מסורת כתיבת האותיות

דיון הלכתי שהובא בפורום נוסח תימן אודות מסורת כתיבת האותיות. מצורף דוגמת צילום של ר' משה מזבארו ודוגמת צילום...

כנס אלפי יהודה

חיכינו וחיכינו – היכנסו

הגיע הרגע לו חיכיתם - המדור של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א כל התפילות כל הנעימות

מנהגנו בענין קירוי ההלל במועדים

מצו"ב מאמר בענין מנהגנו בקירוי ההלל במועדים שאומרין אותו בשלימות מאת הרב הגאון רבי חיים צדוק שליט"א, ראש...

חידושים ממארי יחיא אלשיך זצ"ל

מתוך ספר זכרון 'צדיק באמונתו יחיה' באדיבות המשפחה הנכבדה

סדר ההושענות

חוברת המכילה בתוכה את סדר ההושענות כמנהג ק"ק תימן יע"א, ערוך בצורה יפה ובאותיות גדולות.

ספר עב הענן

פירוש מופלא על התורה עם ביאור יטריח עב

חיכינו וחיכינו – היכנסו

הגיע הרגע לו חיכיתם - המדור של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א כל התפילות כל הנעימות

חכמי תימן על מועדי תשרי

חכמי תימן על מועדי תשרי בעריכת הצב"י יוסף צברי ס"ט

ויעשו כולם אגודה אחת

17/9/2017 מאת: הרב אלחנן מנצור הי"ו

תפלה על הפרנסה ערוכה לסידור

מצו"ב התפלה עה"פ הקצרה והארוכה עם ביאורים וציונים כפי שנד' בסידור כנסת הגדולה השלם. מאת מפעל ארחות הלכה. מותר...

הכנה ליום הדין

בסליחות אנו אומרים "לא בחסד ולא במעשים טובים באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך". אנו אומרים להקב"ה אם תנהג...

מים שאובים

מאת: הרב דוד בן מסעוד הלוי זצ"ל. מדרשים, ליקוטים וחידושים יקרים מפז שנלקטו מספרי דרוש עתיקים וגנוזים מחשובי גאוני הדרוש שבגנזי...

ארבעת המינים התשע"ח

ארבעת המינים בנוסח תימן המקורי

האתרוג התימני מברוקלין מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א

מתוך ספרו החדש שרואה אור בימים אלו מובא : המעלות שיש באתרוג התימני ידועות הן. שיש בו חדרי זרע...

מקווה המארי סאלם

המקווה נבנה ע"י סבא הרב שלום שרעבי (המארי סאלם) זצ"ל לפני המון שנים

פיוט שופט כל הארץ

מצורף קבצים להאזנה! מאת הרה"ג יהודה גמליאל ה"ה איתמר מדינה.

פירוש קיץ המזבח לפרשת נצבים

מוגש לפניכם פירוש קיץ המזבח לפרשת נצבים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן"...

0