כל החדשות

מתכון ג'עלה

מאת אליחי כתר

עידכונים ממכון מאורות

לרגל יום ל"ג בעומר ה'תש"פ בצל הקורונה ולתועלת הרבים הנמצאים בביתם באופן מיוחד וחריג, אנו מצרפים כאן חומרים נפלאים...

קריאת זוהר בל"ג בעומר

מאת הקהילה ה"תימנית מקורית" בגדרה

פטירת רשב"י מתוך "האידרא"

עם הסבר מאת מרן הגאון רבי עזריה בסיס זצוק"ל בסיום האידרא בליל הושענא רבה. הרב קורא ומסביר כל משפט,...

פיוט בר יוחאי

להאזנה מרבי זכריה יצחק ז"ל, רבי ליאור טביב הי"ו רבי זכריה יצחק ז"ל רבי ליאור טביב הי"ו

מבחר דיואנים

לשבת ולכל עת

בדין שומע כעונה

שו"ע תרפ"ט, ס"ב, אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יוצא ידי חובתו, וב"שתילי זיתים" באר, דקי"ל שומע כעונה, ועוד...

מפתחות המעיין

יחיא אבן הארון נולד למשפחה עניה בכפר המרוחק מצנעא בירת תימן מהלך יום אחד. כפר זה נמצא בראש אחד…

פיוט בר יוחאי מהילדים החביבים

הודעה לכל הילדים: כל המקליט [לפחות 3 קטעים] מפיוט בר יוחאי ושולח לאתר נוסח תימן יפורסם כאן במדור המיוחד!…....

פרקי אבות

מאת מארי שלמה צדוק הי"ו

שיעורי הרב אריאל מקייטן שליט"א

ממונסי ניו יורק ארצות הברית, לכניסה למאגר השיעורים לחץ כאן

שינון מאה ברכות שבימות החול

למנהג ק"ק תימן יע"א

התרמה עבור משפחת המנוח יגאל גרמא ז"ל

טרגדיה בניר עציון : הקורונה הפרידה את המשפחה, האבא התמוטט בבית ונפטר.

בענין נשיאת כפיים ומעשה רב

ממהר"י הלוי זצ"ל

בעניין ברכה מעין שבע בחצר בית הכנסת

מאת מוסדות אבי העזרי

לתולדות יהודי תימן – עוללות היסטוריות

מאמר נרחב מקיף על יהודי תימן מאת: פרופ' יהודה רצהבי ז"ל.

פירוש משכיל דורש לפרשת קדושים

מוגש לפניכם פירוש משכיל דורש לפרשת קדושים, פירוש זה הוא אחד הפירושים הקדומים והחשובים מתימן, מתוך תאג' "אוצרות תימן" שיראה...

יום שכולו תורה

כעת בשידור חי

0