• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

חדש בחנות!

תשובות רבי יהושע הנגיד

התקין, תרגם, העיר והקדים מבוא: פרופ' יהודה רצהבי החיבור הוא תשובות שהשיב ר' יהושע ליהודי תימן ועדן, לעניינים שנתקשו בהם...

מדרש דברי שמואל

מאת הרה"ג שמואל ב"ר אברהם צ'אהרי זצ"ל. אוסף דרשות על סדר פרשיות השבוע וכן דרושים לחגים ובעניינים שונים.

מדרש רבה המפורש

6 כרכים. על התורה וחמש מגילות, ערוך מחדש עם ניקוד ופיסוק והשלמת הפסוקים עם "פשט המדרש" ו"אור המדרש"- דברי חכמים...

משנת הגלגולים

מאת: הרב בועז שלום שליט"א. מכיל שלשה שערים. שער ראשון - סגירת מעגלים בהיסטוריה. שער שני - כללי הגלגול. שער שלישי...

סידור רביד הזהב חגים

העורך: ר' נריה עוזירי הי"ו. 7 כרכים. סידור לימות השנה וחגים, ערוך בטוב טעם ודעת. מיוסד ע"פ סידור תפילת החודש מהדורת...

ויעשו כולם אגודה אחת

מאת: הרב אלחנן מנצור הי"ו. אוסף הלכות ומנהגי ימים נוראים ובו בירור הלכתי מהמשנה והגמרא, ראשונים ואחרונים עד גדולי זמנינו...

מבצע לחודש תשרי

כיפות לבד

חקרי ים

מאת: הרה"ג מרדכי יצהרי שליט"א. חקירות בנושאים הלכתיים וסוגיות בש"ס ושאלות ותשובות בהלכה במבחר נושאים אקטואליים.

עמק ההלכה

מאת: הרה"ג מיכאל זכריהו שליט"א. בירורים וחקרי דין בבעיות השעה ושאלות אקטואליות במעשים שבכל יום.

חכמת שלמה

לרבינו מארי שלמה טביב זצ"ל פירוש נפלא בדרך הפרד"ס על ספר במדבר וחלק מספר דברים.

שלמי צדק

מאת הרה"ג שלמה צדוק שליט"א. שאלות ותשובות ופסקי דין בדיני ממונות.

עמודי שמואל

חדש! לראשונה כל התורה עם תרגום ורש"י בספר אחד מנוקדים כמסורת ק"ק תימן יע"א.

שערי קדושה

מאת: הרה"ג יחיא עזירי זצוק"ל. חיבור חשוב בהלכות נדה בקיצור נמרץ והינו המקור החשוב ביותר לדיני נדה כמנהג ק"ק תימן,...

להבת יוסף

מאת הרה"ג יוסף אחרק שליט"א. עיונים בפרשת השבוע וכן קונטריס שבעים שמות לעם ישראל, לתורת ישראל, לירושלים ולקב"ה.

תהילים – מאור עינים

להגדלה לחץ על התמונה…   לצפייה בפרסום המלא לחץ כאן…   לצפייה בעמודי הספר לחץ על הקישורים.   מזמור...

פיוטי הסליחות

פיוטי הסליחות לראש השנה ויום הכיפורים עם פירוש הרה"ג יצחק ונה ז"ל, מהדורה מדויקת ע"פ ארבעה כת"י מתקופת המחבר...

דרך החיים

ענייני מצות תלמוד תורה, דרכי קניינה, אופני הלימוד ושיטת העיון מאת הרה"ג מארי חיים כסאר זצ"ל, ובסופו תוכחת מוסר...

הגדה עם פירוש מגיד מראשית

נוסח שאמי. כולל: סדר בדיקת וביעור חמץ, עשיית החרוסת, עירובי תבשילין לבני חו"ל, עריכת שלחן הסדר, שיר השירים ופיוטים לחג....

0