• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

חדש בחנות!

סידור הרמב"ם

לראשונה זה מעולם, יצא לאור סידור הרמב"ם הכולל את כל נוסח הברכות והתפילות לימות השנה והמועדים, בהרחבה רבה ובצירוף...

נחלת חיים

4 כרכים. קובץ תורני במנהגי תימן ובו חידושי תורה בהלכה ומנהג המתחדשים ומתבררים בביהמ"ד שע"י מוסדות רשת כוללי "יוסף...

חידושי הרש"כ

על התורה למוהר"ר שלום בכה"ר יחיא כריף, מגדולי חכמי תימן ומחכמי הישיבה הכללית בצנעא. עם ביאורים והערות, ציונים ומקורות מאת הרה"ג יוסף צברי...

שמע קולנו גדול

תפילות שחרית מנחה וערבית לימות החול בלבד. כולל בתוכו: הלל ומוסף לר"ח, סדר ארבעה צומות, ברכת הלבנה, סדר הקריאה...

לקח טוב

מאת: ר' טוב צדוק הי"ו. פרקי חיים שזורים בתולדות משפחה וקהילה, קהילת מנאכה, אישים ואתרים, תלאות גלות וגאולה ופרשת ילדי...

נהורא דיצחק

מאת הרב נהוראי סיני שליט"א. כללי ההוראה לפי פסקי ק"ק תימן יע"א ובו כללים, מנהגים, ספק ברכות, ספק ספיקא, כללי...

ישקו העדרים

מאת הרה"ג יוחאי עמר שליט"א. מאמרים, ביאורים, רעיונות, טבלאות, עדות, פסקי הלכה, מוסר ועוד שנאמרו, נכתבו ונלמדו בעזי"ת בבית...

ששון ושמחה

הלכות קידושין ונישואין. קיצור הלכות יום החופה ושבעת ימי המשתה מתוך שולחן ערוך המקוצר להרה"ג יצחק רצאבי שליט"א.

בית החיים

מכיל בתוכו: דיני קריעה על המת, סדר לוית המת וקבורתו, ביקור הקבר, משניות ומזמורים, מנחה וערבית וברכת המזון, ותפילת...

הגדת מאכבר

מאת: ר' זכריה דורי הי"ו. מדרשה, מחקרה ונוסחותיה של הגדת “מא כבר" הנהוגה בקרב יהודי תימן.

תורת הערלה

פרקי אבות

עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורא, מהרי"ץ ו"פעמון זהב" למהר"י ונה בתוספת ציונים והערות. ונלוה אליהם מאמר “אשרי האיש" מהרה"ג יצחק רצאבי...

מבצע לחודש סיון

נטלה מנירוסטה בדגמים חדשניים, חזקה וקלה במיוחד ב-2 דגמים שונים לבחירה.

אור לפירוש הטעמים

מאת: ר' אבישי מרחבי הי"ו. פרשנות על פי טעמי המקרא והניקוד. רעיונות לדרשות עם חידושי תורה לכל פרשיות התורה והחגים.

תורה קדומה גדול

2 כרכים. מוגה עפ"י תיג'אן עתיקים ומוסמכים, עם סימון קו הרפה והאותיות המשונות. השמטת שוא נח שבתרגום, וכן פירוש מהר"ר...

מבצע לחודש תמוז

יבין שמועה

מאת: הרה"ג שלום מעודה שליט"א ובו הערות וסיכומים על סדר הדף על כמה מסכתות וכן דרשות רמזים והלכות בענינים שונים וגם...

אור יום טוב

מאת: הרב אסף לוי שליט"א. חלק א' - ביאור מקיף ועיוני על פרק א' מהלכות יו"ט לרבינו הרמב"ם ז"ל ערוך...

0