רשימת אירועים

ליל סדר עפ"י מסורת יהודי תימן

בנוסח תימני מקורי בלדי ושאמי י"ד עד כ"א ניסן התשע"ה (17.4.15 - 10.4.15) במלון "עץ הזית" ירושלים תשעה ימי...

הילולא דצדיקא – הרה"ג יחיא בסיס זצוק"ל

לצפייה בפרסום המלא לחץ על התמונה…

ישיבת ראש חודש – אדר

יום עיון במסגרת ישיבת ראש חודש בנושא: פורים בהלכה ובמחשבה. יום העיון יתקיים אי"ה ביום שני א' באדר התשע"ז...

שואלין ודורשין – הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א

הרינו להזמין את הציבור ליום עיון בנושא: שואלין ודורשין בהלכות הפסח הלימוד יערך אי"ה ביום חמישי כ"ה באדר התשע"ז (23.3.2017) בביהכנ"ס...

ישיבת ראש חודש – אייר

יום עיון במסגרת ישיבת ראש חודש בנושא: עיונים במשנת הרמב"ם. יום העיון יתקיים אי"ה ביום רביעי ל' בניסן...

תורה תורה חגרי שק

נפלה עטרת ראשנו...

ישיבת ראש חודש – סיון

יום עיון במסגרת ישיבת ראש חודש בנושא: לקראת מתן תורה. יום העיון יתקיים אי"ה ביום ראשון ג' בסיון התשע"ז...

ערב לימוד ואזכרה הרה"ג ישעיהו משורר זצ"ל

במלאת 19 שנים לפטירתו של מו"ר הרה"ג ישעיהו משורר זצ"ל נקיים אי"ה ערב לימוד ואזכרה ביום חמישי ז'...

ערב לימוד ואזכרה מארי סעיד אלעזירי זצוק"ל

במלאת שישים ושלוש שנים לפטירתו של כמוהר"ר הצדיק והחסיד מארי סעיד אלעזירי זצוק"ל ערב האזכרה יתקיים אי"ה ביום שני ב'...

ישיבת ראש חודש – תמוז

יום עיון במסגרת ישיבת ראש חודש בנושא: רפואה והלכה. יום העיון יתקיים אי"ה ביום ראשון ב' בתמוז התשע"ז (25.6.2017) בביהכנ"ס...

חתני קונטרס המארי

הצבור הקדוש אבות ובנים מוזמן למעמד הכתרת חתני קונטרס המארי וחלוקת פרסים ומלגות

ישיבת ראש חודש – אלול

יום עיון במסגרת ישיבת ראש חודש בנושא: עיונים במורשתו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל. יום העיון יתקיים אי"ה ביום...

ברוך דיין האמת

אשת חיל מי ימצא - בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של הרבנית שולמית בסיס אלמנת...

כנס אלפי יהודה

לצפייה במודעה לחץ על התמונה…  

הילולת הצדיק מארי חיים חג'בי זיע"א

נשיא אב"ד ומרא דאתרא במחוז כוולאן שבתימן ורב קהילת רבוע שבתימן. שתתקיים אי"ה, ביום רביעי בערב י"ט חשוון התשע"ח(8.11.2017) בשעה...

ישיבת ראש חודש – טבת

יום עיון במסגרת ישיבת ראש חודש לזכרו של עו"ד אברהם נגר ז"ל. הלימוד יערך אי"ה ביום שני "זאת חנוכה"...

כנס ענק – זאת חנוכה

לצפייה במודעה לחץ על התמונה…

ישיבת ראש חודש – שבט

יום עיון במסגרת ישיבת ראש חודש בנושא: תורת חסד. הלימוד יערך אי"ה ביום שלישי ב' בשבט התשע"ו (12.1.2016) במרכז קהילתי...

0