עשרת הדברות

ישנם שינויים קלים רבים בנוסח הדיברות בין הדברות אשר מובאות בספר שמות, בפרשת יתרו ואלו אשר מובאות בספר דברים,...

חלוקת יהודי תימן – חלק ב'

מובאת לפניכם סדרת מאמרים הנוגעת בחלוקה אזורית של קהילתנו הקדושה המחולקת במחוזות תימן.

חלוקת יהודי תימן – חלק ג'

מובאת לפניכם סדרת מאמרים הנוגעת בחלוקה אזורית של קהילתנו הקדושה המחולקת במחוזות תימן.

חלוקת יהודי תימן – חלק ד'

מובאת לפניכם סדרת מאמרים הנוגעת בחלוקה אזורית של קהילתנו הקדושה המחולקת במחוזות תימן.

חלוקת יהודי תימן – חלק ה'

מובאת לפניכם סדרת מאמרים הנוגעת בחלוקה אזורית של קהילתנו הקדושה המחולקת במחוזות תימן.

חלוקת יהודי תימן – חלק ו'

מובאת לפניכם סדרת מאמרים הנוגעת בחלוקה אזורית של קהילתנו הקדושה המחולקת במחוזות תימן.

נחליאל – יחסי שכנים בשנותיה הראשונות

ומנחליאל במות... "מכים אותנו, מכים אותנו, לא נותנים ללקט", בעוד מקרה - היו יוצאות נשי השכונה, והיו מצליפים על...

איציק (יצחק) מקייטין – "קאסקאס אל-סימונים" אצל הספר פרחי

איציק שהיה בין הנערים הראשונים בשכונה שהורידו את הסימונים היה נושא לשיחה בעיקר בין הזקנות שנהגו לשבת יחד ולפטפט...

גילוי דעת ואזהרה חמורה נגד הכוונה להביא לעיר ראש העין חוף ים מלאכותי

רבני העיר ראש העין, הקהילות והשכונות מביעים במכתבם את דעת תורתינו הקדושה: "תוכנית זו - כי אש היא עד...

גלות מַוְזַע

למרות התלאות הקשות, הגליות והטלטולים, העוני והדוחק, השכילו אבותינו הקדושים לשמור על מנהגיהם הקדומים. קדמוני חכמי תימן לא העלו...

תעודת הוקרה למתנדב מצטיין!

במפגש צנוע במשרדי החברה קדישא בהרצליה הוענקה תעודת הוקרה למתנדב הנמרץ והמצטיין, שלום שאלתיאל, מותיקי צוות הרצליה ויד ימינו...

לא זזים מתימן, קהילת תימן נשארת בצנעא

קהילה יהודית שהוגלתה מצפון המדינה עקב הלחימה מצאה בית חם בעיר הבירה חיים בשמירה צמודה שמספקת להם הממשלה...

חילוץ חשאי בתימן

מקהילה יהודית מפוארת שדברי ימיה רשומים בהיסטוריה היהודית, נותרו בתימן כ-180 יהודים, שנמצאים בסכנה ביטחונית, * ברוך, שעלה...

מתחדש חידון התנ"ך הארצי למבוגרים לאחר הפסקה של 30 שנה

כלת חידון התנ"ך העולמי לשנת תש"ע היא אור אשואל תחי' מכפר סבא. בתו של ידידנו עו"ד שמעון אשואל הי"ו,...

שו"ת: עטיפת טלית בליל שבת, במקום שהציבור אינו מתעטף

בדידי הוה עובדא כאשר נזדמנו לתפילת ערבית של שבת קדש בבית אבל, והיינו מעוטפים בטליתות כמנהג תימן המשתלשל והולך...

ביאור 'שירת הים'

ביאור פסוקי שירת הים ע"פ דברי המכילתא, רש"י ושאר ראשונים, ובתוספת דברי המלבי"ם.

פיטום הקטורת ומעלת אמירתה

כתוב בזוהר בכמה מקומות גודל מעלת הזכרת הקרבנות ואמירת ענין הקטורת שהרי בזמן הזה אנו מקיימים "ונשלמה פרים שפתינו"...

שמירת השבת בשכונה א' בראש העין

בכל ערב שבת לאחר הסעודה, נהג אבי לשיר את השיר "אם אשמרה שבת" מהדיוואן של שלום שבזי, בניגון...

0