תורה ומוסר

מבחר פתגמים חכמים במעלת לימוד תורה בשילוב לימוד מוסר.

על חומרת איסור הדיבור בבית הכנסת

קהל קדוש כתוב בזוהר הקדוש בפרשת תרומה דף קל"א ע"ב, קראו ותחי נפשכם: מאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול...

על חומרת איסור הדיבור בבית הכנסת

קהל קדושכתוב בזוהר הקדוש בפרשת תרומהדף קל"א ע"ב, קראו ותחי נפשכם:מאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול ווי ליה דאחזי...

איגרת להורים – עירנות מונעת אסון

להלן מספר תמרורי אזהרה וסכנה שנערכו ע"י האגודה למען טוהר המחנה.

איגרת להורים – עירנות מונעת אסון

להלן מספר תמרורי אזהרה וסכנה שנערכו ע"י האגודה למען טוהר המחנה.

הוא לא מעדה שלי!

מאמר אודות הפילוג בין העדות בעם ישראל, מתוך קונטרס "בר לבב" להרה"ג יעקב ישראל לוגאסי שליט"א...

ברכות השגורות בפי יהודי תימן

היהודי התימני ניכר בברכות המיוחדות שהיו שגורות בפיו. וכמעט אין לך אירוע שאין היהודי התימני משתמש בברכה ההולמת אותו....

ברכות השגורות בפי יהודי תימן

היהודי התימני ניכר בברכות המיוחדות שהיו שגורות בפיו. וכמעט אין לך אירוע שאין היהודי התימני משתמש בברכה ההולמת אותו....

0