רשימת גברים

הגה"צ רבי יחיא זכריה צברי זצ"ל

בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הגאון הצדיק רבי יחיא (זכריה) צברי זצוק"ל, מגדולי זקני רבני תימן, ורב...

האלוף דוד מיימון ז"ל

מימון נולד בראשון לציון בן למשפחה מעולי יהדות תימן: אביו אהרון הגיע למושבה ב-1909, ואימו שושנה הצטרפה אליו ב-1920....

הרה"ג רבי מנחם חשאי זצ"ל

שימש כאב"ד חיפה ובשנותיו האחרונות - חבר בית הדין העליון בירושלים. חבל על דאבדין ולא משתכחין...תנצב"ה

ר' יחיאל צנחני ז"ל

יחיאל ז"ל עסק עם הציבור לשם שמיים, רץ לפני הציבור בכל דבר שבקדושה, בענווה, בצניעות אבל בהחלטיות. רבות צדקות...

אבי חלה ז"ל

ראשי ארגון זק"א מספידים את המתנדב אבי חלה ז"ל ואומרים, כי היה מהמיטב שבמתנדבים, ראש וראשון לכל דבר של...

הרה"ג גלעד כהן זצ"ל

לב מי לא יתמלא צער על האסון הגדול שפקד את עיר קרית ספר בהסתלקות הצדיק הרה"ג ר' גלעד כהן...

מהר"ר מרדכי שרעבי זצ"ל

היה אחד מן האישים הגדולים שיהדות תימן זכתה וזיכתה את הרבים בהם.שר בתורה וגדול בחוכמת הח"ן.כגודל חוכמתו ובקיאותו בפרד"ס...

מארי סעדיא אלנדאף זצ"ל

מצורף ניצוצי אש מאורחות חייו, לקראת יום ההילולא י' כסליו, נערך על ידי "מכון כנפי יונה".

הרה"ג עובדיה יעבץ זצ"ל – רב היישוב קרית עקרון

הלווייתו התקיימה אתמול יום שני י"ב שבט, הרב היה מאושפז מזה כחודשיים בבית החולים אסף הרופא לאחד שלקה בדלקת...

ברוך דיין האמת ר' סעדיה בר שלמה ז"ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של ר' סעדיה ב"ר דוד בר שלמה (אכלופי) שנפטר בשבת פרשת מצורע, הלוויתו...

הרה"ג יחיאל זאיד זצ"ל

ביום ראשון לפני כניסת חג השבועות אלפים מתושבי העיר ליוו למנוחות את הרב הגאון יחיאל זאיד זצ"ל, רבה של...

ר' יחיאל חוטר ז"ל

רבים הכירו את ר' יחיאל כרצף, כסופר סת"ם וכמנהל מחסן ספרי קודש בוועד הפועל של ההסתדרות. יושרו והגינותו הקנו...

רבי גבריאל יוסף ז"ל

ר' גבריאל יוסף מירושלים היה נשמה מיוחדת שהוריד הקב"ה לתקופה קצובה מבית גנזיו. ראש וראשון לכל עשיית חסד, לכל...

מארי חיים בן יהודה עוזירי זצ"ל

את רוב שעות הפנאי הקדיש ללימודי תורה אצל מארי "עבהאל" שהיה גדול בתורה. אצל מארי "עבהאל" גם למד להיות...

רבי דוד בן חיים עוואד זצ"ל

איש שכל חיותו הייתה להיות בבית הכנסת בין המקדימים, איש רודף צדק ודובר אמת בלבבו, איש בעל מידות טובות...

בן ציון אביאני ז"ל

לזיכרו של בן ציון אביאני. אדם ישר דרך ומלח הארץ. שכל את בנו החייל ליאור אביאני והוא בן 20...

הרה"ג שמעון צאלח זצ"ל – חייו ומפעלו

איש החזון והמעש הרה"ג מארי שמעון בן רבי יחיא צאלח זצ"ל, דור ששי למהרי"ץ זצוק"ל, נולד בצנעא שבתימן.כבר...

מארי סאלם סלח סאלם זצ"ל ממושב חדיד

מארי סאלם היה בקי בתורה ובמכמניה סבל ייסורים במשך השנתיים האחרונים הגיע לגבורות היה מוהל שוחט ובודק, ליוהו למנוחות...

0