רשימת גברים

מארי ר' כורצאן מדהלה זצ"ל

מארי ר' כורצאן מדהלה זצ"ל נפטר ב: ב' מנחם אב התשס"ח נולד במחוז חידאן שבתימן, עלה לארץ בשנת 1952...

ה"ה נועם נגר ז"ל מרחובות

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של האדם היקר נעים הליכות וירא שמיים ה"ה נועם נגר בן רבי שלום...

מארי יוסף חייבי זצ"ל

מארי יוסף חייבי זצ"ל נולד בצנעא שבתימן בשנת 1906. התייתם מאביו בגיל 3, עסק בלימוד תורה, שימש מורי בתימן ....

מארי שלום מהצרי זצ"ל

התמדתו עוררה התפעלות גדולה אצל כל מכיריו, כמו גם צלילות דעתו ובהירות מחשבתו עד לרגעיו האחרונים, למרות גילו המופלג,...

ר' ישראל בן סאלם חייט ז"ל

עלה לישראל בשנת 1950 יחד עם אחיו שלמה ואימו זהרה כשבדרכם לישראל התייתמו מאביו מורי סאלם בן יחיא חייט...

הרב שלום נתן שרעבי זצ"ל

כל מעשיו היו לשם שמים וללא שום תמורה ,היה מנהיג הקהילה בשכונה וניהל את בית הכנסת שערי שמיים ביראת...

הרב שמעון צדוק זצ"ל

מארי שמעון צדוק זצ"ל מחשובי רבני ירושלים, נכדו של מוהר"ר עמרם קורח זצ"ל הלך לעולמו בשיבה טובה, בן 87,...

הרה"ג ישראל חנינה זצ"ל

דבק בתורה ובמעשה חסד,זכה ויצק מים . תלמידו המובהק של הרה"ג יהודה שרעבי זצ"ל. היה בקי בתורת ה"חוול",דרש בנועם...

מארי יוסף ג'מדני זצ"ל

היה בקי בחכמת הקבלה המעשית ואת חייו הקדיש לעזרה לזולת בעזרת ה"ספרים הנעלמים" שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא...

מארי סלימאן מלאחי זצ"ל

הרב מארי סלימאן נולד בשנת (1891) בעיר דמאר בתימן ...

הרב ציון צדוק ז"ל

איש רב פעלים, מורה בכיר לתנ"ך שותף לחידוני התנ"ך. רב באולפנא קריית ארבע ומדריך פדגוגי לתנ"'ך ותורה שבעל פה...

מארי חיים צברי זצ"ל

קטעי תהלים מאת מארי חיים צברי ז"ל היה חזן של הבלדי במושב אורה שנים רבות. בנו הבכור נקרא גם...

ר' שאול חודייפי ז"ל

מאד רגזה ארץ, והמו כל מעיים. שמש וירח קדרו, ויכבו כוכבי שמים. דמעות מסלע נזלו, ואבנים מקיר זעקו, על...

מארי משה סאלח גרמה זצ"ל

חזן שליח ציבור שוחט וסופר סת"ם.

מארי אהרן גמיל זצ"ל

גוברא רבה ורב פעלים לתורה ולחינוך, הלוויתו התקיימה ביום ה' כ"ב אייר בבית הכנסת "חברת אחים" מפרדס חנה,...

מארי חיים ניני בן רבי יוסף מעוצ'ה זצ"ל

זקן ת"ח מופלג מממושב אליקים.

מארי יחיא יצחק הלוי זצ"ל

יום פטירתו: י"א סיון תרצ"ב. הגאון רבי יחיא יצחק הלוי זצוק"ל שימש כרבה הראשי של תימן משך עשרים ושבע שנה...

הרה"ג ישעיהו משורר זצ"ל

דיין, אב"ד הרבני בפ"ת וחבר ביה"ד הרבני הגדול בירושלים, הרב הראשון לשכ' מחנה-יהודה ושעריה בפ"ת.

0