פניני לשון – קריאת שמע או קרית שמע

"קרית שמע" כך הייתה מסורת הקריאה בתפוצות ישראל בעבר הרחוק. עם השנים הלכה והשתכחה מסורת זו מעדות ישראל, ונשתמרה...

כללי הטעמים של ספרי אמ"ת – ספר משלי

מאמר מקיף על כללי הטעמים של ספרי אמ"ת (איוב, משלי ותהלים), תוך התמקדות בספר משלי, אשר נוהגים בק"ק תימן...

מנהג קריאת מנורת המאור בשלושת השבועות

מקובל לומר שמנהג תימן שבשלוש השבתות של בין המצרים קוראים במנורת המאור את שלושת חלקי פרק שז. האמנם זהו...

תוספתות לתרגום ההפטרות

לקראת פרשת חוקת אנו מפרסמים כאן לראשונה מתוך כתב יד נוסח תוספתא על תרגום יונתן בן עוזיאל להפטרת חוקת...

מנהג קריאת מנורת המאור

החיבור ההגותי־דרשני 'מנורת המאור' נקרא מזה דורות בבתי הכנסת התימניים. מהדורה חדשה מציגה מסורת קריאה מדויקת שהיא פרי מחקר...

כללי הטעמים של ספרי אמת – ספר איוב

מאמר מקיף על כללי הטעמים של ספרי אמת (איוב, משלי ותלים, תוך התמקדות בספר איוב) מאת השה"ט אדם בן...

על הניקוד ומסורת הקריאה בתימן

מאמר מרתק ומקיף על הניקוד ומסורת הקריאה בתימן מאת: השה"ט אדם בן נון הי"ו

"אולי יראה ה' בעניי" או "בעיני"

מאמר העוסק בבירור נוסחא "אולי יראה ה' בעניי" או שמא צריך לומר "בעיני", מאמר מקיף מאת: השה"ט אדם בן...

מסורת הקריאה במקרא בקריאת הרב צובירי ובקריאת הרב קאפח

מאמר מרתק העוסק במסורת הקריאה במקרא בקריאתו של הרה"ג יוסף צובירי זצ"ל ובקריאתו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.

0