ד"ר משה גברא

נוסח הקדושה במוסף: "נקדישך" או "כתר"

דיון מקיף על נוסח הקדושה במוסף, האם הייתה נוסחת הקדמונים "נקדישך" גם במוסף ומהו מקורו של נוסח "כתר".

ידיעות חדשות על הרב יוסף קאפח

במהלך כתיבת ספר על הדיין וראב"ד הגאון הרב ישעיהו משורר זצ"ל, נתקל ד"ר משה גברא הי"ו במספר מסמכים היכולים...

דרך נוספת לשמרנות יהודי תימן בתפילה

מאמר מקיף ונרחב המתאר את שמרנותם של יהודי תימן בנוסחאות התפילה.

מסמכים חדשים בחתימת מרי יחיא יצחק הלוי זצ"ל בתימן

גלוי של מסמכים חדשים שלא נתפרסמו בחתימת מרי יחיא יצחק הלוי זצ"ל בתימן המוכיחים עוד יותר עד כמה הייתה...

בתי הכנסת בתימן והמחלוקות בהם

מאמר נרחב ומקיף על בתי הכנסת בתימן והמחלוקות בהם, האם היה ריבוי בתי כנסת בתימן (בצירוף נתונים של מספר...

עתיקותם של ה"חילבה" וה"שד'אב"

מאמר מקיף העוסק בעתיקותם של החילבה והשדאב והוכחות שלא רק בק"ק תימן השתמשו בהם, אלא בעולם העתיק כבר...

עתיקותם של ה"חילבה" וה"שד'אב"

מאמר מקיף העוסק בעתיקותם של החילבה והשדאב והוכחות שלא רק בק"ק תימן השתמשו בהם, אלא בעולם העתיק כבר...

לתולדות נוסח הבלדי והשאמי

מחקר מקיף וענק המסכם את כל תולדות התפתחות התפילה בתימן ויצירתם של שני נוסחי תפילה בקרב יהודי תימן.

מדוע לא מוזכר נס פך השמן והדלקת הנרות ב"על הנסים"

השאלה המרכזית שיש לשאול, מדוע נס פך השמן המוזכר כמוטיב מרכזי של חג החנוכה בברייתא במסכת שבת, שהיא המקור...

מאיזה שבט היה מרדכי היהודי?

מאמר מעובד מתוך הספר החדש "השמות הפרטיים בקרב יהודי תימן", בני ברק תשע"ו, ע' 323-327. חמש תשובות שונות נאמרו בגמרא......

תיעוד קהילת יהודי מד'אב שבתימן

מאמר נרחב ומקיף ביותר על קהילת יהודי מד'אב שבתימן החל מאמצע המאה הי"ז ועד לאמצע המאה העשרים מתוך ממצאים...

תיעוד קהילת יהודי מד'אב שבתימן

מאמר נרחב ומקיף ביותר על קהילת יהודי מד'אב שבתימן החל מאמצע המאה הי"ז ועד לאמצע המאה העשרים מתוך ממצאים...

0