מאמרים שונים

בניה הסופר וצאצאיו

ספרים כתבי יד עתיקי יומין הרבה לא מצאתי פה [תימן] כאשר פיללתי... והיותר ישנים הם כחמש מאות שנה והמדוקדקים...

ידיד נפשי – עת"א תבק"ש קמ"ח

שלושת יוצריה הגדולים של שירת תימן הם ר' זכריה אלצ'אהרי, ר יוסף בן ישראל, ור' שלם שבזי. אלו הותירו...

היהודים בכלכלת הארץ

תימן היא ארץ חקלאית שרוב תושביה מתפרנסים מעבודת אדמה, אך יהודי תימן כמעט לא עסקו בחקלאות, אף שהיו מהם...

על יהודי תימן

פרטים על יהדות תימן שנמסרו ע"י נוסע ערבי-סורי

להכיר את הרמב"ם חלק ראשון

מפעל משנה תורה - כל התורה לכל אחד.

כללים אחדים בטעמי המקרא

תודתנו שלוחה לאדם בן נון על העזרה

נוסח קריאת התורה במסורת יהודי תימן

השתקפות של מסורת הקריאה הקדם טברנית: אופיין העממי של נעימות התורה, קריאת התורה במסורת ק"ק תימן יע"א, המבנה ההיירארכי...

שלמה דב גוייטן – מפעלותיו בחקר יהדות תימן

פרופסור שלמה דב גוייטן היה חלוץ חוקרי יהדות תימן, הוא פרסם מאמרים רבים, חיבר את הספר "התימנים" בו הוא...

שארית הפליטה בתימן

בימים האחרונים הגיעו עולים חדשים מתימן. פרידריך ניבונר סייר בתימן בין השנים 1973 - 1975 וחיפש את היהודים שנותרו...

הארבה – "גראד"

כידוע מסורת היא בידי אבותינו יהודי תימן נע"ג כי הארבה או ה"גראד" בפיהם (תרתי משמע) הוא כשר לאכילה. מוגשים...

קללת עזרא

מובא לפניכם מאמר בלעדי לאתר נוסח תימן - הכמיהה אל ארץ ישראל היתה מנת חלקם של כל יהודי הגולה,...

לדמות דיוקנו של שֻׁכְּר כֻּחַיל הראשון

משיחי שקר שונים ומשונים קמו בקרב יהדות תימן במרוצת הדורות. אחד הידועים שבהם היה שֻׁכְּר כֻּחַיל הראשון. במאמר שלפנינו...

ביטויים משיחיים בעליות מתימן

מאמר מאת בת-ציון עראקי-קלורמן פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה. מתמחה בחקר יהדות תימן .

עליית יהודי תימן

עליית יהודים מתימן לארץ-ישראל בין שתי מלחמות העולם

החינוך בתימן

החינוך היהודי-תימני מיוחד בעצמו, גם מבחינת תוכנו וגם מבחינת שיטת ההוראה שלו. בהמשך דברי הרב יעקב ספיר המובאים בספרו...

החינוך בתימן

החינוך היהודי-תימני מיוחד בעצמו, גם מבחינת תוכנו וגם מבחינת שיטת ההוראה שלו. בהמשך דברי הרב יעקב ספיר המובאים בספרו...

כל השונה הלכות בכל יום

בכל יום אנו אומרים בברכות השחר ולאחר פיטום הקטורת "כל השונה הלכות בכל יום..." קיימות שלוש אפשרויות לשנות הלכות...

מפטיר, כמה פיסוקים?

המנהג הקדמון בתימן היה שבסוף כל חומש קורא המפטיר חמישה פסוקים. יש לנו עדות על מנהג זה בתימן מלפני...

0