בדרך מתימן לציון

מאמר נרחב המתאר את תחילתה של העלייה הראשונה מתימן בשנת התרמ"א - התרמ"ב (1881) עוד לפני עליית הבילויים לארץ,...

מדינה יהודית בתימן

שנה לפני הקונגרס הציוני העולמי הראשון קרא תיאודור הרצל את הדו"ח אשר נשלח לברון הירש ונכתב ע"י ד"ר אדוארד...

ראשית ההתארגנות של עולי תימן בירושלים

מאמר מרתק המתאר את ראשית ההתארגנות של עולי תימן בירושלים ואת יחסיהם עם הקהילה הספרדית אשר הייתה בירושלים בתקופה...

למקורו של מנהג גידול פאות הראש

לשאלת גדרי הקפת הראש מעיר הרמב"ם בתשובה (סי' רמד) כי: "לא צווינו לגדל הצדעים, כמו שחושב ההמון, אלא הנזיר...

נגיעה בקלף הספר-תורה

הלכה פסוקה משמו של רב פרנך בשם רב יוחנן (לב ע"א): "האוחז ס"ת ערום נקבר ערום". בפשטות נראה לפרש...

קריאת שירת הים בזמירות עם "הגעיות" או בלי?

האיסור לומר בעל פה דברים שבכתב וכן להיפך (גיטין ס ע"ב) התקבל כאיסור תלמודי פשוט עד כי הזהיר ר'...

חכמי תימן שגרמו לשינוי מנהגים עתיקים

כיצד גרמו חכמי תימן לשינוי מנהגים עתיקים בנושאים הקשורים לספר תורה, מהו המנהג לגבי הוצאת ספר תורה שני? מתי...

מנהיגותו הרוחנית של מהרי"ץ

מבט לתוך עולם פסיקתו של גדול חכמי תימן בדורות האחרונים, כבוד מו"ר מהרי"ץ, בדרך של העדפת המנהג הקדום כעקרון,...

חינוך בתימן

מאמר מרתק בנושא חינוך בקהילות קודש יהודי תימן יע"א

יהודי מנאכה – כלכלה, מסחר ותרומות

מאמר מקיף על קהילת יהודי מנאכה מהבטים רבים עם שימת דגש על נושאי כלכלה, מסחר ותרומות. קהילת יהודי מנאכה...

הגבהת ספר התורה בתימן

מאמר מקיף ובו בירור מנהג יהודי בהגבהת ספר התורה מאת: ד"ר חיים טלבי הי"ו. מאמר זה מתפרסם כחלק מהמדור החדש...

יהודי עדן בשנת תרס"ט לאור תעודה מאוסף פיטלוביץ

יהודי עדן בשנת תרס"ט לאור תעודה מאוסף פיטלוביץ, מאת:מנחם ולדמן הי"ו

גורם לברכה שאינה צריכה/ נהוראי יהב

מהבהרותיו החשובות של הרב יוסף קאפח (להלן: מארי) בהלכות ברכות היא הטענה שהמושג "גורם לברכה שאינה צריכה" אין לו...

הבאת ספר תורה לבית האבלים / נהוראי יהב

מני אז ימי המהר"ם מרוטנבורג שאסר להביא ס"ת לקריאה לבני אדם החבושין בבית האסורים...

איגרת המשיח שוכר כוחייל השני ליהודי חידאן

מאמר מרתק על איגרת המשיח שוכר כוחייל השני ליהודי חידאן, מאת: בת ציון עראקי-קלורמן.

השפעת התמורות המדיניות על יהודי צנעא

מאמר מקיף העוסק בהשפעת התמורות המדיניות אשר חלו בתימן על יהודי צנעא. מאת: מנשה ענזי הי"ו.

יסודות עתיקים של מנהג תימן בהבראת האבל

מאמר מקיף המברר את יסודותיו העתיקים של המנהג הנפוץ בקרב ק"ק תימן בהבראת האבל. מאת: ר' חיים טלבי הי"ו.

מדיניות בריטניה ביחס ליהודי תימן

מאמר מיוחד מסוגו המתייחס למדיניות בריטניה אשר שלטה בעיר עדן וסביבתה כלפי יהודי תימן אשר הגיעו אליה למטרות עלייה...

0