פרופ' אהרן גימאני

חדירת השולחן ערוך לתימן

מתי נכנס השולחן ערוך לתימן? האם בשלב הראשוני הגיעו כמויות ספרים לתימן? ממתי החלו להשפיע פסקי השו"ע על יהודי...

רבי שלום עראקי במאה ה-י"ח

מאמר מפי פרופ' אהרן גימאני אודות פועלו של רבי שלום עראקי בקהילות תימן במאה ה-י"ח. בין היתר - מעמדו,...

מדרש הגדול לר' דוד עדני

תוכן היצירה המדרשית של יהודי תימן המכונה בשם "מדרש הגדול" ופרטים על המחבר. ר' דוד עדני המחבר והחיבור - ספקות...

מדרש הגדול לר' דוד עדני

תוכן היצירה המדרשית של יהודי תימן המכונה בשם "מדרש הגדול" ופרטים על המחבר. ר' דוד עדני המחבר והחיבור - ספקות...

מקצועות היהודים בתימן

בין העיר לכפר: מקצועות היהודים בתימן. הסטוריה כללית של היהודים במשך הדורות מקורות, מתודלוגיות, נרטיבים...

מנהיגותו של מארי יחיא יצחק הלוי

תעודות חדשות המחזקות את מעמדו של הרה"ג יחיא יצחק הלוי זצ"ל כמנהיגה של יהדות תימן בתקופה שלפני העלייה הגדולה...

0