מארי

נגינת טעם ה"דָּרבָּן"

ודע שהמנהג פשוט בק"ק תימן יע"א לקרות כל דָּרבָּן בהרחבה כקריאת הגעיא ממש, ואף על פי שנתבאר בדברי מחברות...

המארי בתימן

תוכנית ששודרה ברדיו "קול ברמה" בחודש טבת תש"ע, בתוכנית קיבוץ גליות - תימן, אשר ברדה מארח את מארי שלמה...

וידאו: היגוי ה"קדיש"

מאת מארי שלמה צדוק הי"ו, התקיים בערב מיוחד של לימוד ושירה י"ג שבט תש"ע בבית הכנסת "נצח ישראל" במושב...

היגוי אות ה"א שבאמצע תיבה

כותב מהרי"ץ זצוק"ל בספרו "חלק הדקדוק" כלל: כל ה"א שבאמצע תיבה שתחתיה שוא, הרי אותה הה"א במפיק כמו בהשמה,...

הגיית "קמץ" והגיית "חולם" להאזנה!

קמץ - כהגיית חולם שבשאר קהילות. חולם - הגייתו בין חולם לבין צירה שבשאר קהילות. ע"פ תשובת הר"ש יצחק...

אופן קריאת תיבות "לו" – "לא"

מנהג רבים בק"ק תימן להבחין בין קריאת תיבת לו בוי"ו הבאה בטעם מוליך, לבין קריאת לא עם באל"ף. דתיבת...

קריאת עליות מברך ששי

מאת מארי שלמה צדוק הי"ו כולל רוב פרשיות התורה מיוחד לילדים החבבים לשינון וחזרה.

סדר הלימוד אצל המארי

מלמדי תינוקות קובעים לרוב את חדר הלימוד בקומה השניה. מקום הלימוד נקרא "כניס", וישיבת המלמד, בדרך כלל, מקומו קבוע...

סדר צרופי האותיות

מנהג הילדים לשננם בעל פה. הראיה מהגמרא בשבת ק"ד ע"א אתו דרדקי האידנא וכו' ע"ש באורך מצורף שיר אבג"ד הו"ז מאת...

0