מחלקת כתבי היד התימנים

חדש! טיפול בעש וחורים

חדש! קניית ספרים יד שניה

כוונות תקיעת שופר – מארי חיים סינואני זצ"ל

כתב היד ניתן לרבי אהרון בן שמואל יצחק זצ"ל שהיה התוקע של מארי חיים סינואני במשך 36 שנה כוונות...

וידאו: תיעוד נדיר של פירוק כריכת ספר כתב יד מתימן

אם יש ברשותך כתב יד שאתה מעוניין למוכרו צלצל ל- 03-6781444

כת"י מתימן "תיקון הכללי" יחיד בעולם להורדה!

מתוך כתב יד קדשו של מוהר"ר חיים סיונואני זצ"ל. זו אחת מן הפעולות של "נוסח תימן" לשימור והפצת כתבי...

תכלאל בכתב יד מהמאה ה- 16 לצפייה והורדה!

בתכלאל ניתן להבחין בשינויים רבים בנוסח התפילה וניקודה,כמו כן ישנם מנהגים מיוחדים המפורטים בצורה יפה בתכלאל זה, בחרתי עבורכם...

כת"י ספר חלק הדקדוק עם תפילות ובקשות

לפניכם 66 קבצי pdf של ספר חלק הדקדוק למוהר"ר מארי יחיא צאלח זצוק"ל {מהרי"ץ] להורדה באדיבות 'נוסח תימן' מחלקת...

שושנת המלך עם הגהות הראנ"ח

בשעה טובה שמחים אנו להודיע לשוחרי התורה מבני קהילתינו הקדושה כי במהלך מפעלינו לשימור כתבי היד התימנים נמצא על...

הצלת כתב ידו של אבא שלום שבזי זצוק"ל

סיפורו של ספר. תיאור מדהים על הצלת שרידים מספר "חמדת ימים" בעצם כתב יד קודשו של המחבר, אבא שלום...

כתב יד קודשו של מהר"ד משרקי

בשעה טובה התגלה לראשונה כתב יד קודשו של רבינו מוהר"ר דוד משרקי זצוק"ל בעל ספר "שתילי זיתים" ו"ראשי בשמים",...

הרשאה לשחיטה לרה"ג יחיא קאפח זצ"ל

לידי מערכת שימור כתבי היד של "נוסח תימן" הגיע שטר הרשאתו לשחיטה של הרה"ג הישיש יחיא קאפח זצ"ל, אשר...

מכתב לבן גוריון

לידי מערכת שימור כתבי היד של "נוסח תימן" הגיע מכתב מיוחד שנכתב לרה"מ דאז דוד בן גוריון ובו ניחומים...

מדרש חדש על התורה

בשעט"ו התגלה ע"י מחלקת שימור כתבי היד של "נוסח תימן" כתב יד של מדרשים וחידושים מחכמי תימן אשר לא...

תשובה חדשה ממארי יחיא אלקאפח

לידי מחלקת שימור כתבי היד של "נוסח תימן" הגיעה תשובה חדשה ממארי יחיא אלקאפח זצ"ל המכילה שני עניינים, הענין...

תגלית עצומה – מארי סאלם כריף זצוק"ל

שמחים אנו להודיע לציבור הקדוש כי בשעט"ו התגלה ע"י מחלקת שימור כתבי היד התימנים של "נוסח תימן" חיבור שלם...

דיואן בכתיבת מארי חיים כסאר זצוק"ל

בשעט"ו הגיע למחלקת שימור כתבי היד התימנים של נוסח תימן דיואן מפואר ביותר בתוך כריכת ארגז עץ, בכתיבת ידו...

תגלית עצומה – התגלה כתב יד של ר' שלם שבזי זצוק"ל

שמחים אנו להודיע כי בימים האחרונים התגלה ע"י מחלקת שימור כתבי היד התימנים של "נוסח תימן" כתב יד קודשו...

חדש בנוסח תימן! מחלקת כתבי היד התימנים

נוסח תימן גאים להציג מחלקה חדשה של כתבי יד תימנים בכדי לשמר על כתבי היד. נוסח תימן מעוניינים לרכוש כתבי...

0