אשמורות וחודש אלול

פיוט שער הרחמים

בערבי ר"ח וכן בליל שני דר"ח שמתחילין לומר בכניסת היום בתפילת ערבית יעלה ויבוא, היינו שיעלה זכרונינו לפני ה'...

אשמורות מפי מארי יוסף קאפח זצ"ל בירושלים

הקלטה נדירה של אשמורות מפי מארי יוסף זצ"ל בירושלים שנת תשי"ב (1952)

מקור שם החודש אלול

מקור שמו של החודש, כשמותיהם של שאר החודשים בלוח העברי, הוא מתקופת גלות בבל.

מאמרים וכתבות

המראה המרהיב, כל שנה בלילי ששי בחודש "אלול", לראות המוני בית ישראל מטף ועד זקן, טלית ותפילין בידיהם, מדירים...

עדכון אשמורות ושחרית בבתי כנסיות

לתועלת הרבים: עידכון און ליין כאן [הוספת תגובה] לזמני האשמורות ותפילת שחרית בבתי כנסת בלדי ושאמי. נא כיתבו: שם בית...

קטעי אשמורות מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

32 קטעי אודיו מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

דיסקים של אשמורות לרכישה

אהרון עמרם, איתמר מדינה, בנימין נחום, הרה"ג יהודה גמליאל, יוסף יצחק נגר, מיטב הפייטנים, מארי לוי קשת זצ"ל, נפתלי...

קטעי וידאו מתפילת אשמורות

קליפ אשמורות בכותל , אשמורות בפ"ת - תשס"ט, אבינו מלכינו, ויעבור - תקיעת שופר, עצרות התעוררות, אשמורות ברצף...

הכל בעניין השופרות

קורס הכשרה לבעלי תקיעה בשופר, מסורת התרועה התימנית, מדריך הלכתי לקניית שופר, מבחר שופרות לרכישה.

ביאורי מילים לאשמורות

"ישראל נאמנים" (בן אדם) / הולכים בדרך האמונה "בטרם ימים פונים" (בן אדם) / ארבעים ימי תשובה "ממנו, נפלאים" (בן אדם)...

טבלת אמירת אשמורות

השנה לא מפספסים אמירת אשמורות, 40 יום ! הדפס דף זה ומלא כל יום. בהצלחה!!!

אשמורות מר' אהרון הלוי מדינה זצ"ל

אביו של החזן איתמר מדינה הי"ו, היה מגדולי חזני יהודי תימן. יהי זכרו ברוך. הקבצים עובדו ונוקו מקלטת נדירה...

אשמורות מאת החזן איתמר מדינה הי"ו

11 קטעי אשמורות ארוכים באדיבות החזן איתמר מדינה הי"ו בן הר' אהרון הלוי מדינה זצ"ל.

קטעי אשמורות מהילדים החביבים

 

קטעי אשמורות חדשים באתר

מאת עמרם דנין ועמיאל שאער הי"ו הוקלט בשנת תשס"ז, וכן פיוט שופט כל הארץ מאת הרב שלום צדוק שליט"א.

קטעי אשמורות מאת יהודה שאער ז"ל

קמתי ותידד שנתי, אנשי אמונה אבדו, אל תעש עימנו כלה, אתנו לחלות פניך, מרנא דבשמיא

0