בין המצרים ותשעה באב

מודעה לתשעה באב שחל במוצאי שבת

יש למלאות את הזמני התפילות הלימוד וקריאת איוב וכו', מצורף קובץ וורד פתוח לשינויים, "תזכו לראות בנחמת ציון", מי...

קניות ומוזיקה בבין המצרים

הרה"ג ארז רמתי שליט"א

קינות ושיעור תשס"ז

אמש ליל תשעה באב בבית כנסת של הרה"ג רצון ערוסי שליט"א כולל קטעי קינות ושיעור במדרש איכה רבתי. משך...

מראות תשעה באב תשס"ז

תמונות בכותל המערבי בליל תשעה באב הצילומים באדיבות אתר hnn.co.il הביא לאתר עוזי ברק. 25/07/2007

מגילת איכה של מארי סאלם

יצא לאור דיסק חדש לימי בין המצרים מגילת איכה מפי מארי סאלם כהן הי"ו בקריאה מדוייקת ביותר כולל מקרא...

שאלות לחזרה לימי בין המצרים ותשעה באב

באלו תפילות אומרים עננו, מה הדין אם שכח לאומרו? פרט! האם חייבים להניח תפילין במנחה של תעניות?

שאלות לחזרה לימי בין המצרים ותשעה באב

באלו תפילות אומרים עננו, מה הדין אם שכח לאומרו? פרט! האם חייבים להניח תפילין במנחה של תעניות?

קטעי קינות נדירים!

לפניכם קטעי קינות לתשעה באב [הקלטה לפי עשרות שנים] מאת מארי עזרי חובארה הי"ו, שלום צברי ז"ל ועוד...באדיבות ר'...

קינות מאת יהודה שאער ז"ל

שכינה צועקת אומללה יולדת השבעה

קטעי פיוטים וקינות והפטרה לתשעה באב

מאת חיים אסנפי הי"ו פורסם באתר לעילוי נשמת אביו הרב יוסף זצ"ל אסנפי ואמו שרה ע"ה. תנצב"ה.

וידאו: קינות לט"ב – שרעב

מאת דורון משולם שרעבי הי"ו מארצות הברית, מוקדש לעילוי נשמת אביו אפרים בן נסים ז"ל נלב"ע ר"ח מרחשון תשס"ט,...

הפטרת "ואתחנן" להאזנה!

"נחמו נחמו עמי..." מאת ר' חיים אסנפי הי"ו כולל מפטיר, פורסם באתר לעילוי נשמת אביו הרב יוסף זצ"ל אסנפי...

הפטרת "ואתחנן" להאזנה!

"נחמו נחמו עמי..." מאת ר' חיים אסנפי הי"ו כולל מפטיר, פורסם באתר לעילוי נשמת אביו הרב יוסף זצ"ל אסנפי...

מצגת ובה שלוש קינות של ערב תשעה באב

אוי מה היה לנו, בליל זה יבכייון, מדי שנה קינה. קוראים : מארי יוסף צאלח מארי סאלם עמר מארי...

וידאו: דרשה לימי בין המצרים

מאת הגאון רבי שלמה קורח שליט"א - מרא דאתרא דבני ברק, הוסרט באיכות מרבית באולפני דיגי TV באדיבות ה"ה...

סדר תשעה באב למהרי"ץ זצוק"ל

...וישב דומם קורא בספר קינות או בדברים המעוררים יגון ואנחה מאיזה ספר שיהיה עד שיורידו עיניו דמעות ויתחיל לבכות...

ולשממות ציון אשב בחושך..

לאחר אמירת הקינות בליל תשעה באב נוהגים לכבות את הנרות, ואין מניחין כי אם נר אחד, ואמר שליח ציבור...

תשעה באב – לאחר פרשת 'אלה הדברים'

ביום זה אנו רוצים לעמוד על הקשר המדהים בין פרשת 'אלה הדברים' שקרינו בשבת לתשעה באב

0