חג שבועות

עלונים להורדה

מוסרה, מאורות, חדש בקרבי לחץ כאן

אצולה לפנים

מאת המשורר בועז גדקה הי"ו צולם בבית הכנסת בית תפילה (אחרק) ראש העין

מזמור לחג שבועות

ילדי ירושלים קוראים את המזמור לחג שבועות, בכנס שנערך בבית הכנסת ענף חיים בירושלים.

תפילת השל"ה

בנעימת נוסח תימן מאת הרב ליאור טביב הי"ו לחץ כאן

תפילת השל"ה

בנעימת נוסח תימן מאת הרב ליאור טביב הי"ו לחץ כאן

סט תקליטורי חג מתן תורה

כולל תפילות ואזהרות לחג שבועות מאת החזן אהרון עמרם הי"ו, מצורף טעימות מהדיסקים…

סט תקליטורי חג מתן תורה

כולל תפילות ואזהרות לחג שבועות מאת החזן אהרון עמרם הי"ו, מצורף טעימות מהדיסקים…

סט תקליטורי חג מתן תורה

כולל תפילות ואזהרות לחג שבועות מאת החזן אהרון עמרם הי"ו, מצורף טעימות מהדיסקים…

תרגום [ארוך] פסוק ראשון של הפטרת חג שבועות

לכל הילדים החביבים! כל המקליט את התרגום ושולח לאתר נוסח תימן יפורסם כאן במדור.

תרגום [ארוך] פסוק ראשון של הפטרת חג שבועות

לכל הילדים החביבים! כל המקליט את התרגום ושולח לאתר נוסח תימן יפורסם כאן במדור.

תרגום [ארוך] פסוק ראשון של הפטרת חג שבועות

לכל הילדים החביבים! כל המקליט את התרגום ושולח לאתר נוסח תימן יפורסם כאן במדור.

דף זמנים לחג שבועות ושבת תשפ"ב

עבור גבאי בית הכנסת

מנורת המאור

פרק קנ"ד הלכות יום טוב מאת הרב ליאור טביב שליט"א

מידע ארצי על שיעורי תורה לבני ק"ק תימן

עידכון און ליין

קריאת ההלל במסורת יהודי תימן

*קכ"ג פעמים הללו־יה *המנהג לאור ספרות ראשונים * הרמב"ם גומר את ההלל על מנהג זה * שיטה זו של...

סדר הקידוש וההבדלה לחג שבועות

שי לחג להורדה והדפסה

מתכון "זלאביא"

בלווי תמונות צבעוניות, הכין וצילם יוסי פרחי הי"ו

אזהרות לחג שבועות

קטעי אזהרות מאת ר' שלום נחום הי"ו בני ברק ממחוז כ'מר מהכפר סינתיין שבצפון תימן. האזנה נעימה!.

0