חדש ! פירוש "יונה דדהבא" על מגילת רות להורדה!

תרגום על מגילת רות עם פירוש "יונה דדהבא" מאת הרה"ג אלחנן ג'יבלי שליט"א, קרית יובל ירושלים. כולל 28עמוד. ניתן...

מזמור לחג השבועות

לקראת חג השבועות ראינו לנכון להעלות את הקלטת המזמור לחג השבועות על פי הנעימה והפיסוק המקובלים בעי"ת צנעא (כפי...

הקריאה לשבועות מפי מורי סאלם כהן הי"ו

הקריאה לשבועות מפי מורי סאלם כהן יצ"ו יליד 1913 ההקלטות נעשו בשנות ה-70למאה הקודמת. תש"לא - תש"דמ באדיבות בנו...

ספר שלש מגילות – מאור חיים

בשעה טובה ומוצלחת הגיע לחנות ספר "שלוש מגילות – מאור חיים" בעריכה חדשה ובאותיות מאירות עיניים. על המעלות הרבות...

שיר לשבועות

זהו שיר כולל תרגום מיוחד במינו מאת ראובן רצאבי לע"נ אימו לאה תרנג'ה רצאבי ב"ר משה וסעידה ז"ל

מגילת רות

מגילת רות (בנעימת מחוז אלמהאצר) קרא כולל תרגום מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א. מחולק לפרקים.

שירה

אם תחפצה / אצולה

תפילות

מזמור של חג שבועות - אזהרות מצוות עשה ולא תעשה

0