הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א בהדלקת נרות חנוכה

הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א גדול רבני תימן וראש בדץ יורה דעה בהדלקת נרות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה לבחורי ישיבה או בנות בפנימיה או חיילים בצבא

הנה בני הבית הגרים בקביעות בבית, הדבר פשוט שהם יוצאים בהדלקת בעה"ב, אפילו אם אינם שם בשעת ההדלקה אלא...

מגילת בני חשמונאי (מגילת אנטיוכס).

על פי מנהג יהודי תימן המקורי. כולל קרא ותפסיר, הקורא: מארי סאלם ן' סלימאן אלכהן יצ"ו, מנהג זה נשתכח...

קריאת התורה לימי חנוכה

קורין בכל יום, תלתא גֻּברי, בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשוא. הקריאה באדיבות הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א.

מזמור של חנוכה

פרק ל' בתהלים "מזמור שיר חנוכת הבית וגו' ". מאת יאיר חדד הי"ו מאתר תימני אורגינל.

יא חנוכה חנכיני

שיר קצר באדיבות המשורר בועז גדקה הי"ו להאזנה והורדה!. זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו!!.

רשימת כתובות וזמני תפילה למתארחים בשבת חנוכה

לפניכם מדור עידכון בתי כנסת תימנים ברחבי הארץ. הגולשים מתבקשים לשלוח עידכונים לתועלת כלל הציבור ואורחי בית הכנסת.

פירוש שם טוב על הרמב"ם למוהר"ר חיים כסאר זצ"ל – על הלכות חנוכה

לפניכם מובא פירוש "שם טוב" של מארי חיים כסאר זצ"ל על הלכות חנוכה שכתבו על ספר דברי רבינו הרמב"ם,...

חדש! הגהות "שמן הטוב" על "שם טוב" – הל' חנוכה

הרה"ג אורן צדוק שליט"א מרבני בית ההוראה פעולת צדיק, זכה לחבר פי' הגהות "שמן הטוב" על פירוש "שם טוב"...

מפטיר והפטרה לשתי שבתות חנוכה

מתוך תאג' יכין ובועז, באדיבות המו"ל הרב בועז דחבש הי"ו. לצפייה!. כולל קריאת ההפטרה מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א.

מזמור של חנוכה

פרק ל' בתהלים "מזמור שיר חנוכת הבית וגו' ". גירסה שנייה מאת יאיר חדד הי"ו מאתר תימני אורגינל.

ספר חדש! שמן למאור – ענייני נס חנוכה

כולל: שער ראשון - ילקוט מאמרי חז"ל על גזירות השמד שבתקופת החשמונאים, ועל המלחמות ועל התשועות. שער שני -...

מבחן על הלכות חנוכה נושא פרסים

הרינו להודיעכם שיתקיים אי"ה מבחן מקיף על הלכות חנוכה מתוך הקונטריס החדש "מועדי השם" בין הנבחנים יוגרלו מילגות...

הלכות חנוכה

הלכות חנוכה מתוך "הלכה ומסורה" ערוכים בצורה ברורה ומורחבת עפ"י מנהגי ק"ק תימן יע"א.

תשובות ופסקי הלכה בנושאי חנוכה ממו"ר חיים קורח זלה"ה

קובץ גדול של תשובות ופסקי הלכה בנושאי חנוכה אשר נתחברו ע"י מו"ר חיים קורח זלה"ה, נערך ע"י מו"ר פנחס...

החיים והשלום – רמזי חנוכה

מקבץ גדול מאוד של רמזי חג החנוכה מתוך החיבור "החיים והשלום" למו"ר חיים קורח זצ"ל.

מאי חנוכה

שני מאמרים נרחבים על מהות חג החנוכה מאת הרה"ג פנחס קורח שליט"א

מהדרין בנר חנוכה

מאמר העוסק במצות הידור נרות חנוכה שמצינו בכך דבר שאין דומה לו בשאר מצוות. מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א.

0