רמזי נר חנוכה

רמזים על נר שלחנוכה. מאת: הרה"ג פנחס קורח שליט"א. הנה אמרו חז"ל שהדלקת נר חנוכה מצוותה נר איש וביתו,...

חביבות מצות נר חנוכה

מאמר מאת הרה"ג פנחס קורח שליט"א בנושא חביבות מצות נר חנוכה, המאמר התפרסם בקונטרס "שיר ורננים".

בגדרי ברכת הרואה נר חנוכה ובדין אורח בנר חנוכה

שני מאמרים, הראשון עוסק בגדרי ברכת הרואה נר חנוכה, והשני עוסק בדין אורח בנר חנוכה. מאת הרה"ג פנחס קורח...

נס חנוכה – לשעה ולדורות

מאמר מרתק על נס חנוכה - לשעה ולדורות מטת מו"ר הרהג פנחס קורח שליט"א.

קריאת ההלל במסורת יהודי תימן

*קכ"ג פעמים הללו־יה *המנהג לאור ספרות ראשונים * הרמב"ם גומר את ההלל על מנהג זה * שיטה זו של...

פרפראות לימי חנוכה

פעם אחת גזרה מלכות יוון הרשעה שלא יעמו ישראל "אמן", ולא "ברוך אתה". לפיכך תיקנו (לומר ברמז) אין כאלהינו...

פרק קל"ד מספר מנורת המאור לשמיעה וצפייה

מענייני ימי החנוכה, טקסט כולל שמע, הקריאת באדיבות מארי שלמה צדוק הי"ו. לפרסם בישראל הנס הגדול הזה, תקנו רבותינו לעשות...

0