ימי הפורים

ליהודים הייתה אורה ושמחה

מגילת אסתר – הרב חיים עדני ז"ל

לימוד קריאת מגילת אסתר🍷 כמנהג תימן

מאת החזן אדיו ושדי הי"ו

חדש ! מגילת אסתר "עדת קדושים" – תיקון קוראים

להדפסה ביתית באדיבות ארגון "אור ההלכה" להורדה לחץ כאן

חדש ! מגילת אסתר "עדת קדושים" – תיקון קוראים

להדפסה ביתית באדיבות ארגון "אור ההלכה" להורדה לחץ כאן

חדש ! מגילת אסתר "עדת קדושים" – תיקון קוראים

להדפסה ביתית באדיבות ארגון "אור ההלכה" להורדה לחץ כאן

שאלות לחזרה על הלכות פורים

א. פורים – האם נשים חייבות לשמוע קריאת פרשת זכור, והאם  צריך להוציא ס"ת מוגה ומהודר ביותר לקריאת זכור?...

שאלות לחזרה על הלכות פורים

א. פורים – האם נשים חייבות לשמוע קריאת פרשת זכור, והאם  צריך להוציא ס"ת מוגה ומהודר ביותר לקריאת זכור?...

לאוקמי גירסא

העירונו בפיוט לר"י הלוי מי כמוך ואין כמוך, שנאמר בשבת זכור בנעימה ושמחה, בקטע 'למחר קראתם לסוד נכמס, ויצא...

קריאת מגילת אסתר

קריאת מגילת אסתר מפי הרב יוסף קאפח זצ"ל | פורים תשי"ב (1952) בירושלים

הלכות פורים מהרה"ג שלום נגר שליט"א

הלכות חג הפורים מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א כמנהג אבותינו ואקטואלים לדורנו, הכוללים את הנושאים: סדר תפילת פורים במוצאי...

פורים בתימן – הרב יוסף קרח זצ"ל

פורים בתימן- מתוך רשימות מ"ו הרה"ג יוסף קורח זצ"ל, בם הוא מתאר כיצד היו מנהגי ק"ק תימן יע"א וביחוד...

פורים בשבאם

תיאור קצר ביותר אשר נכתב ע"י ר' יעקב ספיר בספרו "אבן ספיר", עפ"י מה שחזה בעיניו כאשר ביקר בעיר...

פורים בשבאם

תיאור קצר ביותר אשר נכתב ע"י ר' יעקב ספיר בספרו "אבן ספיר", עפ"י מה שחזה בעיניו כאשר ביקר בעיר...

מעשה שארע בתימן בפורים

מעשה נחמד לפורים בעניין משלוח מנות. המעשה היה בזמן מוהר"ר סלימאן קארה זצ"ל ראב"ד עיר צנעא, ופורסם לראשונה בספר...

רעיון נחמד בעניין פורים

רעיון נחמד בעניין "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים", מתוך כתביו של הר"ר משה בן מארי יחיא גיאת...

שיחה לפורים ממוהר"ר יוסף צובירי זצ"ל

שיחה לפורים בעניין "פורים בהלכה ובאגדה". שיחה זו נמצאה בין כתבי מוהר"ר יוסף צובירי זצ"ל, ופורסמה בספר איגרת הפורים...

משנכנס אדר מרבין בשמחה

מאמר מתוך הלכה ומסורה, כדי להבין כוונת מאמר חז"ל (תענית כט.) משנכנס אדר מרבין בשמחה, יש להתבונן מהי השמחה...

0