שמחת תורה

קריאת התורה וההפטרה לשמחת תורה

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

אירועי הקפות שניות

הקפות שניות בראש העין הקפות שניות בבית מדרש זכור ליעקב

פיוטים לשמחת תורה

לחנים מסורתיים קדומים מאת החזן אהרון עמרם הי"ו

וידאו: ששי 'ולאשר אמר'

לפניכם הקלטה של ששי "ולאשר אמר" מאת הילד הנעים עמיחי שהם נ"י בן שנתיים מהישוב רבבה...

אכילת אתרוג חי

מצורף כאן מקורות בדברי חז"ל והפוסקים לאכילת אתרוג כשהוא חי, ברכתו בורא פרי העץ, ואין מברכין עליו שהחיינו כשאוכלין...

ערוץ מיוחד לשמחת תורה

משודר ברצף עשרות קבצים של פיוטי שמחת תורה קטעי תפילות, קריאות התורה וההפטרה, וששי כי אשא. האזנה עריבה!.

וידאו: פיוט אצולה לפנים

בהכנסת ס''ת של משפ' בשארי משעריה פ''ת לבית כנסת "שערי צדק", ביום רביעי ערב חג שבועות במעמד הרבנים הגאונים...

שיר "בסיני ירד"

לכבוד שמחת תורה, מאת המשורר ה"ה יחיאל נחום הי"ו, כולל מילים לשיר, האזנה עריבה ומועילה!.

שירה

אם תחפצה / אצולה

וידאו: ששי 'ולאשר אמר'

לפניכם הקלטה של ששי "ולאשר אמר" מאת הילדים הנעימים מקהילת "רעים" שבאלעד.

פיוטים וקטעי תפילה לשמחת תורה

אנא משה רחימא, אשירה לאהוב, אשר בגלל אבות, ההרים והגבעות כי בשמחה תצאו ועוד... מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

ששי לפרשת וזאת הברכה מילדי נוסח תימן

אם לא עכשיו, אימתי? נא הקליטו את ששי של בינכם, כתבו שם הילד, גיל, וכתובת ושילחו אלינו, ונפרסמו באתר!

תיגאן וחומשים לרכישה

מתחילים את התורה מחדש עם מבחר גדול של תיגאן וחומשים.

תיקון הגשם "שפעת רביבים"

מאת ר' שלמה קיסר הי"ו

פיוטי שמחת תורה

בתוספת ביאור המילים הקשות, הוצאת מכון פעולת צדיק.

0