סיפורי תימן

נטרפה דעת הבן

היתה משפחה מיוחסת ויראת שמים שגרה בצנעא, משפחת טירי. והיה להם בית כנסת על שמם. אחד הבנים שלהם נטרפה...

האישה שלא נתאסלמה

והנה כשראה המושל את הבחורה יפת-תאר ויפת-מראה, חמד אותה בלבו, וגמר אומר שאינה ראויה אלא לו. ובקש ממנה שתמיר...

אמירתו של גרשון

זה היה בשנת ת"ש, בעיר ירים מרי אברהם גרשון, כמנהגו מדי יום חמישי, עלה לעיר העליונה כשהוא מעוטף כתמיד...

בזכות חמורו של ר' דוד

אותה שנה, היתה שנה קשה לרבי דוד. בנו יחידו מת והשאיר אחריו אשה ושמונה בנים ובנות ופרנסתם נפלה על...

דחיפת המוות של השייך בידי יהודי

יהודי בשם אלעזר אלפנדרי, ת"ח וידען גדול בתורה, היה לפעמים, בהיסח הדעת, עושה מעשי שטות שאינם מתיישבים עם למדנותו....

דחיפת המוות של השייך בידי יהודי

יהודי בשם אלעזר אלפנדרי, ת"ח וידען גדול בתורה, היה לפעמים, בהיסח הדעת, עושה מעשי שטות שאינם מתיישבים עם למדנותו....

הרב אברהם אלשיך הלוי – סיפור 1

 תולדות כה"ר אברהם אלשיך הלוי זלה"ה יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו          כה"ר אברהם אלשיך הלוי...

מנקמתו של עלי

לערבי עני היו שלושה בנים: שניים בגיל הנעורים והאחד ילד קטן. ראה הבן הגדול שהמצב בבית קשה ואין פרנסה...

מי ורדים

מבין כל המלאכות שנשתבחו בהן היהודים בתימן נמנתה מלאכת הזיקוק של מי-ורדים (מַא-וַרדּ). לפי שמלאכה זו - מלבד שהיה...

מידה כנגד מידה

בצפון תימן היו 2 יהודים. אחד מקצועו רצען והשני מקצועו נפח. הלכו שניהם למקום הנקרא נגראן לעבוד. הגיעו אצל...

מיהו יהודי

מעשה שהיה באחת מערי תימן, בימי עלי ועלון ולוקמאן, בשבת פרשת המן, היהודים יצאו אז מבית הכנסת, בנשמה יתירה...

לחפש את עשרת השבטים

פה נודעתי ברור בעליל את כל הנעשה עם ר' ברוך ז"ל מעה"ק צפת, אשר שלחן הרב הגאון מוה' ישראל...

לחפש את עשרת השבטים

פה נודעתי ברור בעליל את כל הנעשה עם ר' ברוך ז"ל מעה"ק צפת, אשר שלחן הרב הגאון מוה' ישראל...

מרק מטיט

פעם אירע שמורי יחיא איש אלמקאלח שחט פרה, לאחר בדיקת הריאה פסק, כשירה. לידו עמדו אותה שעח המוהל של...

משמח חתן וכלה

בעיר אחת בתימן היה סנדלר עני, שפרנסתו היתה דחוקה עליו כל ימות השנה ; כיון שהיה מפסיק עבודתו ואץ...

ניסים ונפלאות לחיים ריעני

למר חיים ריעני, היתה חנות מקנת כספו, ברובע הערבי אשר בעיר דמאר, בשוק הצורפים שמרביתם יהודים. סדר יומו של...

סיפור הכפרים אלבירה ,ביר אלבנת ואלמזבר

ובמרחק ג' פרסאות מן סנואן לצד דרום, יש עיר חרבה נקראת : אל-בירא, שנחרבה בחדש תמוז שנת בל"ז לשטרות....

סיפור על מארי חיים סינואני

בסיבוב רבינו בעיירות ישראל עלה לתעיז מקום קבורת הר"ש שבזי זצוק"ל וזיע"א. בהתעייפו מטורח הדרך ישב רבינו תחת עץ...

0