סיפורי תימן

השוד והנס

חלף חג הפסח. ר' אהרן נהנה הנאה מרובה מכמה טעמים. ראשית, שכל המשפחה נאספה בחג, וקיימו מצוות החג כהלכתן....

השוחט החדש

יהודי אחד מהעיר אלסדה, נשוי, נדד לעדן, שם למד והכשיר עצמו לשחיטה, עם הזמן הרחיק האיש לאסמרה שבאתיופיה ושימש...

השופט והעארק

בקיץ 1944 עבר בן הקאדי עז אלדין ברחוב היהודים, באלמחוית, תוך שעיניו בולשות פנימה לבתים דרך כל חלון פתוח,...

וחסד לאומים חטאת

בעיר צנעא נכנס ערבי אחד לשכונת היהודים ויש לו כלי מעור הנקרא בערבית מסב ויש בו 200 ריאל. הערבי...

ונה היהודי ועלי הערבי

יהודי מדאר סעיד בשם סאלם אלחרק הזדמן יום אחד לשוק אלתניין (שוק יום שני) באלסדה. תוך שוטטתו צדו עיניו...

לבריחת היתום

מיד לאחר צאת הכוכבים במוצאי שבת קודש, ניתרה השלישיה ממקומה וירדה אל העמק. שלשתם אחים שנולדו זה אחר זה,...

לשונו של רשע

איש פחות הערך סן "אלבלקה" ) עשה עצמו אלם גדול בתוך מחנה היהודים. ויקח לו פרד וילבש בגדים חשובים...

הרמב"ם מרפא עיור

רופאיו של מלך מצרים לא ראו בעין טובה את עלייתו של הרמב"ם לדרגת רופא ראשי, וחפשו תחבולות כיצד להזיק...

אבן זאוויה השיכור והיהודי

בצהרי יום בקיץ אחד, הזדמן לשכונת היהודים בלמחווית אחד מהשרופים (סיידים) בשם צאלח אבן זאוויה מכפר חורפש הסמוך לעיר....

באר אבא שלום שבזי

אחת הבארות הקשורות בשמו של השבזי מצויה בסביבת העיר בעדאן מחוז שרעב, לא רחוק מקברה של שמעה הצדקת, בתו...

גזאל וחלקת הקרקע

סאלם, יחיא גרמה ואשתו גזאל בנת אַלתַּיס בנו את ביתם ב"אלסדה" על חלקת קרקע קטנה שנרכשה כדין מבעליה המוסלמים....

גילוי הגנב

מעשה באימאם יחיא מלך תימן שנעלם לו מטמון זהב. החשד נפל על בן האימאם שנקרא אף הוא יחיא. עלי...

האנשים שנהפכו לכלבים

פעם אחת הלך אחד מקובל מבני מארי ת"ח ומאנשי מעשה, יצא מן העיר למחוז חפצו להרויח מזונו, לתמהונו ראה...

הגפן שגילתה סוד

מעשה בקצב אחד מזרע הישמעאלים, שהיתה לו חנות בקצה העיר, והיו כל האנשים באים לקנות אצלו, כי הבשר טעים...

היהודי והחמור

יום אחד יצא הסוחר היהודי הגדול, אהרון מחבוב, מעירו אלסדה ונסע לעיר אלנאדרה הקרובה. הוא רכב על חמור צביאני...

היהודי והקוראן

פעם ברחוב הראשי באלסדה שוטט יהודי בשם שמעון בדוח כשהוא מחפש אחר חבילת קאת לעצמו. לפתע נקרה לפניו ערבי...

הנערה המאובנת

כידוע עד לפני יותר מחצי יובל שנים לא היו "תחנות כח" המייצרות חשמל בתימן, ועל כן ברוב ערי תימן...

הפלת החכם וחמור השופט

מעשה בקבילי (פלח) שישב על עץ והתחיל כורת ענף, עבר יהודי ליד העץ ואמר לפלח סופך שתפל יחד עם...

0