סיפורי תימן

ערמת נשים

איכר אחד, עשיר, שהגיע זמנו למות, קרא לאשתו ואמר לה: "אשה, הגיע זמני ללכת בדרך כל הארץ, אני נפטר...

צדקה תציל

יהודי וגוי היו שכנים. כשהיתה ליהודים לויית המת היה הגוי שומע מפיהם את המלה 'צדקה" אך הוא חשב שהם...

צידקותה של רומיה דוכאן

העיירה תנעם, רחוקה מצנעא שני ימי נסיעה ברגל. עיירה זו ידועה כראש גלות, לומר אליה הגיעו היהודים מירושלים לראשונה....

שער המסגד

כשיצא מחמד ממדינה לכבוש את תימן נכנס אל צנעא. ולאחר שתפש אותה יסד שם את המסגד הגדול (אלגאמע) הנמצא...

שליח גן עדן

מעשה באדם אחד שהיה חיב הרבה כסף לאנשים, כשראה שאין בידו לפרוע חובותיו אמר לאשתו, כל מי שיבוא לתבוע...

מעשה בשני אחים

פעם היו שני אחים אחד מהם בעל עשר רב ועם הארץ, והשני – עני ותלמיד חכם. התקרבו ימי הפסח...

מארי אהרון בידאני וסופרי צנעא

הוא היה צדיק, חכם גדול ולמדן מופלג, וילמד לו לצורך מחיתו את מלאכת "כתיבת הספרים" ויהי סופר סת"ם אומן...

מבעד חור המרזב

בנו של בעל הבית, תינוק בן שנה, ישב לו על המרזב היוצא מן הגג והבולט מן הקיר באורך שתי...

מגלה עתידות בעל כורחו

אותו יום היתה רוחו של ר' יחיא סרה וזועפת, ויכולים אנו להיות בטוחים שהיתה לכך סיבה מספקת, שהרי כבר...

מגלה עתידות בעל כורחו

אותו יום היתה רוחו של ר' יחיא סרה וזועפת, ויכולים אנו להיות בטוחים שהיתה לכך סיבה מספקת, שהרי כבר...

מכנס השדים

אורח מיוחד במינו, אשר פקד את בית-סלם פעם אחת, היה סאלם גיספאן. בין יהודי בית-סלם הוכר סאלם, כמי שיש...

מעשה הבטחון

מעשה בשני אנשים סומים שהיו מדדים זה את זה והולכים לשאול בעד מזונות אנשי ביתם כי היו מטופלים בבני...

מקבל אלסרי

מעשה היה בעי"ת צנעא יע"א שהיה גוי א' מקבל אלסרי יש"ו משכים ומעריב ברחוב היהודים לטרף טרף או כסף...

משכן בתימן

היה החורף גשום מאד והדרכים משובשות. רוחות סוערות שברו ועקרו עצים משרשיהם, והמטרות העזים הפכו כל עמק וערוץ לנחל...

נטית ימינך תבלעמו ארץ

מעשה היה בחסיד א' ממשפחת בית צאלח שהיה עני ביותר וכל חשקו ואהבתו ללמוד במשנה ביום ובלילה לא פסק...

נס יום הכיפורים

הדבר קרה במדינה אחת עתיקה והדורה אשר בארץ תימן ושמה "דמת" בעיר הזאת גרו היהודים והמוסלמים בשכנות ימים רבים...

נס עלילת הדם

ויהי כאשר הלכו היהודים מוזע ויבא ה' חולי גדול בכל עיר ועיר ושדפון וארבה ודבר וירע לאומות על אשר...

הנס בהלוויתו של מארי שלום חבשוש

ר' שי"ח נפטר בודד בביתו בחודש אדר בשנת התרסה (1904), שנת המצור על צנעא (הידוע בשם "חוזת אלנפר") שנעשה...

0