סיפורי תימן

חוני המעגל בתימן

לפני שנים רבות קרה הדבר ומעשה שהיה כך היה. בארץ תימן נעצרו השמים שלש שנים ולא ירד גשם ארצה....

חוטב העצים והערק

סמוך למקום מגוריו היה אדם יהודי נשוי ליתומה בת טובים, וכל הכנסתו היה מבזבז על שתית ערק. (מקצועו פושט...

חשוך הבנים

מדובר באדם ירא שמים חשוך בנים שלא היה לו נחת רוח בלי זרע של קיימא. הוא היה חכם ועניו...

יא חלאלה צבי סמן

יום אחד התקין לו אבו-נואס חלאלה (קנה חלול) ארוכה והיה מחולל בה "פלאים" ומתעתע בבני אדם. (אבו-נואס היה לץ...

יחיא איש חאפד ובעל הגורן

יחיא איש חאפד היה עמיל של אנשי כפר בלסנה. היה עושה להם מלאכה במשך כל ימות השנה ומקבל שכרו...

יחיא איש חאפד ובעל הגורן

יחיא איש חאפד היה עמיל של אנשי כפר בלסנה. היה עושה להם מלאכה במשך כל ימות השנה ומקבל שכרו...

כאב העיניים

פעם חלה בכאב עיניים כנראה עיין רעה ועדיין היה בתימן. קבל טיפול בכל מיני רפואות ולא התרפא והיה הכאב...

כיצד התעשר יהודה עמר

יהודה עמר. העשיר המפורסם מצנעא. בא אליו הַמְנַבִּה ובאחד הלילות. העירו משנתו ואמר לו: "סע לעיר מכה וטול משם...

מעשה המשכן

פעם אחת היה יום השוק חלש, כולם לא מכרו סחורותיהם כי אם מעט והחזירו את הסחורה, והיו שתי קבוצות...

המקל והפגיון

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב...

העז והקמיע

מתוך הספר "אגדות תימן" שיצא לאור בקרוב, המכיל מאות סיפורי הוד, מעשי ניסים, אגדות ומעשיות שהתרחשו והיו נפוצים בקרב...

העני ששלח מכתב אל הקבה

ספור זה קבלתי בעל פה מאחד מזקני יהודי תימן. תדהמה כבירה הכתה את הקברן הממונה על בית-הקברות, כאשר יום אחד...

העשיר הקמצן וגיסו של אלהים

העיר העשיר את אשתו משנתה ואמר לה: - פלונית. קומי! בא אלינו אורח נכבד, אורח חשוב. גיסו של... אמרה:...

הקצין התימני והמטפחת

שלום בן הר"ר דוד הלוי מרמת עמידר 26 בר"ג סיפר. פעם אחת היו אנשים ערבים ויהודים ומקרובי המלך...

הרב יוסף שמן ופרשת לוט

פעם דיבר המחבר בדבר פרשת לוט ובנותיו ושמעו מוסלמי אחד, אשר היה קנאי ועם הארץ. מוסלמי זה נתכעס מדברי...

הרב יעיש קוריין והגויה המרשעת

הרב יעיש קורין היה סוחר והוא גר בכפר אל מועיצירה ומידי פעם כשמתאסף לו סחורה כמו בתי שוקיים של...

הרב ישועה אב"ד עדן והכבש

השוחט שחט את הכבש ויבדוק אותו וימצא טריפה בריאה, ויבא השוחט לבית הכנסת ויודיע לר' ישועה כי הכבש טרף...

הרב מנחם מנצור והנעליים

הרב מנחם מנצור היה אב בית הדין בעיר עדן. היה בעל הדרת פנים. גאון בתורה וחסיד גדול. כל יהודי...

0