אבא שלום שבזי זצ"ל

ספר תולדות ר' שלום שבזי

כולל בתוכו מנהגי יהדות שרעב ויהדות עדן. 2 כרכים.

כל הוצאות ספר הדיואן לרבי שלום שבזי זצ"ל

חפץ חיים, נעימות שיר , אשירה לה' , אפתחה שיר, שיר מזמור, המפורש, זמירות לשבת, פזמונים לשבת, לקראת שבת,...

רשימת שירי דיואן

למעלה מ- 600 שירים כולל: שירים (נשוד), שירות, עניין שבת, למוצאי שבת, ענין מילה, עניין חגים, חופת חתנים

הקמת מצבה על קברו של הגה"ק רבי שלום שבזי זיע"א

המבצע הסודי בתימן, ראש אגודת 'אהלי צדיקים' הקים מצבה על קברו של הגה"ק רבי שלום שבזי זיע"א, ראש רבני...

פירוש רבי שלום שבזי להפטרת בשלח 'ותשר דבורה'

מתוך תאג' תורה קדומה לע"נ המו"ל המנוח ר' שאול חודייפי ז"ל

תולדות הרש"ש

מבוא ותולדות מאת מארי עמרם קורח זצ"ל / מבוא והערות מאת הרב יחיא אלשיך זצ"ל

תולדות אבא שלום שבזי מתוך ספר חכמי היהודים בתימן.

תולדות אבא שלום שבזי זצוק"ל מתוך ספר חכמי היהודים בתימן, ירושלים תשנ"ב, עמ' קפט.

תכנית על הר"ש שרעבי ושבזי

תכנית מיוחדת שהתקיימה ביום חמישי 29.01.15 לכבודם של שני המאורות הגדולים ר' שלום שרעבי ור' שלם שבזי זכותם תגן...

רבי שלום שבזי – פרופ' יוסף טובי הי"ו

רבי שלום שבזי, גדול משוררי תימן ומן המשוררים הבולטים בשירה העברית לדורותיה, היה מעצבה העיקרי של שירת תימן, ודמותו...

0