ברכת המזון וקידוש

מבצע!
ברכת המזון גדול (נוסח המקובל)

7.00 6.00

מבצע!
ברכת המזון שאמי בכריכה קשה

14.00 12.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי בכריכה קשה

14.00 12.00

מבצע!
אזמר בשבחין

9.00 7.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי קטן (פ"צ)

4.00 3.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי גדול (פ"צ)

8.00 6.00

מבצע!
סדר קידוש שאמי

8.00 6.00

מבצע!
סדר קידוש בלדי

6.00 5.00

מבצע!
סדר ברכות

4.00 3.00

מבצע!
ברהמ"ז משולב שאמי ובלדי

6.00 5.00

מבצע!
ברכת המזון חדש שאמי גדול

6.00 5.00

מבצע!
ברכת המזון חדש שאמי בינוני

5.00 4.00

מבצע!
ברכת המזון חדש בלדי גדול

6.00 5.00

מבצע!
ברכת המזון חדש בלדי בינוני

5.00 4.00

מבצע!
ברכת המזון שאמי גדול דף אחד

8.00 6.00

מבצע!
ברכת המזון – בלדי קטן תורת אבות

5.00 4.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי גדול

6.00 5.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי גדול דף אחד

5.00 4.00

0