ברכת המזון וקידוש

מבצע!
סדר ברכות בלדי

9.00

מבצע!
סדר ברכות שאמי

9.00

מבצע!
ברכת המזון שאמי עם ברכות מיני דגן

7.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי עם ברכות מיני דגן

7.00

מבצע!
ברכון כרטיס אשראי

5.00

מבצע!
ברכת המזון שאמי בכריכה קשה

12.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי בכריכה קשה

12.00

מבצע!
סדר קידוש שאמי

6.00

מבצע!
סדר קידוש בלדי

5.00

מבצע!
סדר ברכות

3.00

מבצע!
ברהמ"ז משולב שאמי ובלדי

5.00

מבצע!
ברכת המזון שאמי גדול (חדש)

5.00

מבצע!
ברכת המזון שאמי בינוני (חדש)

4.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי גדול (חדש)

5.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי בינוני (חדש)

4.00

מבצע!
ברכת המזון שאמי גדול דף אחד

4.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי גדול

5.00

מבצע!
ברכת המזון בלדי גדול דף אחד

4.00

0