טלית צמר א.א.

מבצע!
צמר 80

420.00

מבצע!
צמר 90

485.00

מבצע!
צמר 70

360.00

מבצע!
צמר 60

335.00

מבצע!
צמר 55

305.00

מבצע!
צמר 50

285.00

מבצע!
צמר 45

250.00

מבצע!
צמר 40

220.00

מבצע!
צמר 36

180.00

מבצע!
צמר 28

165.00

מבצע!
צמר 20

160.00

מבצע!
צמר 12/42

135.00

מבצע!
צמר 8/42

105.00

0