פסים שחורים ללא פתילים

מבצע!
צמר שחור מידה 2

52.00 40.00

מבצע!
צמר שחור מידה 3

53.00 45.00

מבצע!
צמר שחור מידה 4

69.00 50.00

מבצע!
צמר שחור מידה 5

75.00 60.00

מבצע!
צמר שחור מידה 6

78.00 65.00

מבצע!
צמר שחור מידה 7

87.00 70.00

מבצע!
צמר שחור מידה 8

95.00 75.00

מבצע!
צמר שחור מידה 9

125.00 98.00

0