דיואנים

מבצע!
שיר הלל בינוני

16.00 13.00

מבצע!
שיר הלל קטן

11.00 9.00

מבצע!
עת רננים כריכה רכה

18.00 15.00

מבצע!
דיואן אמלל שיר

63.00 50.00

מבצע!
הדיואן המפורש

100.00 80.00

מבצע!
דיואן אפתחה שיר

80.00 60.00

מבצע!
זמירות ציון חלק א

90.00 70.00

מבצע!
זמירות ציון חלק ב

73.00 55.00

מבצע!
שירי ר' שלם שבזי – ביבליוגרפיה

20.00 15.00

מבצע!
ר' שלום שבזי – שירים

60.00 45.00

מבצע!
דיואן שירת ישראל בתימן כרך ג

95.00 75.00

מבצע!
רינת יוסף

40.00 30.00

מבצע!
דיואן נעימות שיר

19.00 15.00

מבצע!
דיואן רצה שיחי

15.00 12.00

מבצע!
טוב להודות

15.00 13.00

מבצע!
דיואן צרור המור

40.00 30.00

מבצע!
דיואן אשירה לה'

20.00 15.00

מבצע!
שירים אשורר

150.00 120.00

0