ספרי מחקר

מבצע!
תימן ומחנה גאולה

60.00 48.00

מבצע!
מצפונות יהודי תימן

80.00 60.00

מבצע!
צידה לדרך-ספר בראשית

53.00 40.00

מבצע!
ישקף

107.00 80.00

מבצע!
יהדות תימן כרך ב'

107.00 80.00

מבצע!
התימנים

160.00 117.00

מבצע!
תימן

133.00 100.00

מבצע!
חיי יום יום בתימן

67.00 50.00

מבצע!
מסעות חבשוש

160.00 120.00

מבצע!
רבי שלום שבזי עיונים בקובץ חדש בכת"י

180.00 135.00

מבצע!
אנו או ספרי הקודש שבידינו?

133.00 100.00

מבצע!
שמות 50,000 עולי תימן בעליה הגדולה

133.00 100.00

מבצע!
על כנפי נשרים

60.00 48.00

מבצע!
הילד איננו

67.00 50.00

מבצע!
מלאך ה'

50.00 40.00

מבצע!
הליכות קדם במשכנות תימן

115.00 87.00

מבצע!
אלמסוודה

127.00 95.00

מבצע!
ממקור ראשון

70.00 55.00

0