ספרי מחקר

מבצע!
איש ימיני

320.00 240.00

מבצע!
העליה הגדולה מתימן

133.00 100.00

מבצע!
לקח טוב

53.00 40.00

מבצע!
מחקרים בסידורי תימן

320.00 240.00

מבצע!
בחירי סגולה

107.00 80.00

מבצע!
ספר המעשים

100.00 75.00

מבצע!
ספר המוסר השירה והפיוט

107.00 80.00

מבצע!
רבנית וכלה בשליחות המדינה

90.00 75.00

מבצע!
שיחון תימני-עברי

27.00 20.00

מבצע!
השמות הפרטיים בקרב יהודי תימן

67.00 50.00

מבצע!
התאחדות התימנים בארץ ישראל

113.00 85.00

מבצע!
נהג כצאן יוסף

47.00 35.00

מבצע!
החינוך כבבואה

67.00 50.00

מבצע!
כתבים – חלק ג'

47.00 35.00

מבצע!
שירי ר' שלם שבזי – ביבליוגרפיה

20.00 15.00

מבצע!
תהודה

45.00 35.00

מבצע!
מחקרים ביהדות תימן

53.00 40.00

מבצע!
פקודי תימן – מס החסות בתימן

63.00 48.00

0