פירושים ומדרשים על התורה

מבצע!
חן טוב על התורה

50.00 39.00

מבצע!
זרע יעקב

253.00 190.00

מבצע!
צרור החיים

253.00 190.00

מבצע!
מנחת יהודה – דפוס

195.00 147.00

מבצע!
מנחת יהודה – כתב יד

40.00 30.00

מבצע!
חידושי הרש"כ

35.00 30.00

מבצע!
להבת יוסף

45.00 37.00

מבצע!
דברי תורה

37.00 30.00

מבצע!
פלאי התביר – בראשית

37.00 30.00

מבצע!
לקט מפרשיות השבוע המורחב

93.00 70.00

מבצע!
תלמי יחיאל

400.00 300.00

מבצע!
משכיל דורש

43.00 34.00

מבצע!
מקוה שלום

50.00 38.00

מבצע!
אור החוזר – פירוש מהלל העדני

38.00 30.00

מבצע!
פרקי מקרא

53.00 40.00

מבצע!
חכמת שלמה

45.00 35.00

מבצע!
מה אהבתי תורתך

67.00 50.00

מבצע!
עבודת חיים

80.00 60.00

0