פירושים על נ"ך, משנה ותלמוד

מבצע!
משלי משה

67.00 50.00

מבצע!
מסכת ברכות לתשב"ר

40.00 30.00

מבצע!
מדרש איכה רבה

53.00 40.00

מבצע!
הטעם הערוך

120.00 90.00

מבצע!
איוב (קאפח)

53.00 40.00

מבצע!
באור פני מלך

33.00 26.00

מבצע!
מסכת אבות (מכון משה)

27.00 20.00

מבצע!
פירוש נביאים ראשונים

47.00 35.00

מבצע!
עצי הלבנון

47.00 35.00

מבצע!
משנה מסכת ראש השנה

45.00 35.00

מבצע!
משנה מסכת מועד קטן

45.00 35.00

מבצע!
מגילת אסתר "טעם זקנים"

50.00 40.00

מבצע!
יקר תפארת

80.00 58.00

מבצע!
ספר שלש מגילות (ש"ז)

53.00 40.00

מבצע!
חמש מגילות (עמיהוד)

65.00 49.00

מבצע!
שלש מגילות ונתיבים לתהילים

160.00 120.00

מבצע!
יבין שמועה

67.00 50.00

מבצע!
משלי אבות (תורת אבות)

40.00 30.00

0