• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

ספרי הלכה ומנהג שונים

מבצע!
עונג שבת

35.00

מבצע!
ילקוט נחמיה

35.00

מבצע!
שמחת מועד – סוכה וארבעת המינים

45.00

מבצע!
שמיטה להשם

25.00

מבצע!
כל השונה הלכות

6.00

מבצע!
גנוזות ותשובות מחכמי תימן

47.00

מבצע!
משנה ברורה – שבת

45.00

מבצע!
משנה ברורה – פסח ויום טוב

45.00

מבצע!
יש קונה עולמו בשעה אחת

35.00

מבצע!
חנוכת משה

55.00

מבצע!
קיצור עריכת שולחן – בינוני

10.00

מבצע!
קיצור עריכת שולחן – גדול

20.00

מבצע!
ספר מפתח חידושי מהרי"ץ מהדורא בתרא

45.00

מבצע!
קיצור שולחן ערוך

120.00

מבצע!
קונטריס בדין קריאת הלל בקירוי

20.00

מבצע!
שתילי זיתים – אמרי יחיאל

180.00

מבצע!
הליכות והלכות חג הסוכות

3.00

מבצע!
הלכות והליכות בין המצרים

5.00

0