אגרת הפורים

40.00

 

בעריכת הרה"ג יוסף עראקי שליט"א ור' אדם בן נון הי"ו.

מהדורה חדשה.

לנוהגים כשאמי ובלדי, כולל עניינים שונים הקשורים לפורים: הלכות פורים, תיקון פורים, מגילת אסתר, מאמרים המלוקטים מויצבור יוסף בר, מנורת המאור. תיקון קוראים ועוד.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים : 263

-
1
+
0